admin

Šport na šoli Frana Kranjca Celje

Pomen športa v OŠ

Športna vzgoja vzgaja in uči o športu, skozi šport in za šport. Pomembno je, da otroka naučimo raznovrstnih gibalnih spretnosti, osnov različnih športov, ki mu bodo prišle prav še dolgo po šolanju. Danes športna vzgoja ni le posredovanje športnega znanja ter razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, temveč je tudi proces motivacije za zdravo življenje in socializacijo.

Šolska športna vzgoja je tisti del športa in hkrati tudi tisti del šolskega programa, pri katerem zelo načrtno, strokovno in celovito vplivamo na mlade generacije, jim razvijamo odnos do športa in zdravega življenja.

Šolski šport daje tudi možnost za druženje, oblikovanje posameznikovega mesta v družbi, upoštevanje socialnih norm in ne nazadnje odvrača mlade od različnih zasvojenosti. Z izbranimi vsebinami, cilji, metodami in oblikami pri rednem in kakovostnem športno-vzgojnem procesu si prizadevamo prispevati k skladnemu razvoju in zdravju otrok in jih hkrati navajati na vključevanje v športne dejavnosti v njihovem prostem času tako v šoli kot zunaj nje.

Učitelja športa, Metka Irgolič, Franc Božiček

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 2021/22

Tedenska navodila za razrede 1.triade pošiljajo učiteljice in učitelji preko e-pošte. Za učence od 4. – 9. razreda pa so navodila v SPLETNIH UČILNICAH. Če imate težave glede računalniške opreme, vas pozivamo, da to sporočite in se dogovorite za izposojo. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na razrednika.

NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO: DELO V SPLETNI UČILNICIVideokonference ZOOMPrijava v Office365,  Sprememba gesla za AAI račun ( SPLETNA UČILNICA)

POSLOVNI ČAS ŠOLE

v času zaprtja med epidemijo koronavirusa je vsak delovni dan od 10.00 do 12.00. Za nujne obiske se je treba vnaprej dogovoriti na tel. št. 03 428 56 12.

UČENCI – Izobraževanje na daljavo

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 2021/22

Tedenska navodila za razrede 1. triade pošiljajo učiteljice in učitelji preko e-pošte. Za učence od 4. – 9. razreda pa so navodila v SPLETNIH UČILNICAH. Če imate težave glede računalniške opreme, vas pozivamo, da to sporočite in se dogovorite za izposojo. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na razrednika.

NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO: DELO V SPLETNI UČILNICIVideokonference ZOOMPrijava v Office365,  Sprememba gesla za AAI račun ( SPLETNA UČILNICA)

SKALNA KLET – SPREMEMBA ŠOLSKIH PREVOZOV

Spoštovani starši, dragi učenci.

Danes, 21.4.2021 ob 14.15 smo bili s strani avtobusnega prevoznika Nomaga neuradno obveščeni, da je zaradi del na cesti moten dostop do postajališč na Skalni kleti. Avtobus dne 22.4.2021 in 23.4.2021 ne bo ustavljal na postajališčih Cesta na Grad (na hribu) in Skalna klet. Učenci, ki vstopajo na avtobus na teh dveh postajališčih naj pridejo na postajališče Cesta na Grad (križišče). Na tem postajališču bodo od odhodu domov tudi izstopili. V kolikor bo sprememba veljala tudi po počitnicah, boste o tem pravočasno obveščeni.

OBVESTILO – 08.04.2021

Spoštovani starši, dragi učenci.

Zagotovo ste slišali za novico že v medijih. Torej, sporočam vam, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, se vrnete v šolo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Nadaljujemo s poukom v šoli po enakih pravilih in z omejitvami, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Ne pozabite:

 • v šolo vstopajo le zdrave osebe,
 • učenci vstopate na vhodu, ki je določen za posamezno triado, si pri vhodu razkužite roke in nadenete masko
 • obvezno morate nositi masko: za vse učence je še vedno obvezno nošenje mask v skupnih prostorih, v okolici šole in na poti v šolo in iz nje ter na šolskih prevozih. Za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje pa velja, da je maska obvezna tudi v vseh razredih, torej tudi v svoji matični učilnici,
 • pogosto si umivate roke,
 • redno vsako uro prezračujete prostor, zato imejte s sabo tudi dodatno oblačilo,
 • ves čas upoštevajte medsebojno razdaljo.

Učenci pridete v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka, ne zadržujete se v okolici šole. Vozači greste takoj po prihodu v matične učilnice in tam počakate na pouk.

Šolski prevozi vozijo po znanem voznem redudve vožnji zjutraj (1. vožnja: prihod na preduro in vozači s kombiji, 2. vožnja: za pričetek pouka ob 8.20) in dve vožnji domov (1. vožnja ob 14. uri in 2. vožnja 14.50 uri, ko odpeljejo tudi kombiji). Velja vozni red, ki je veljal pred zadnjim zaprtjem šol.

Pouk bomo izvajali po rednem urniku, vse redne ure učenci ostajate v svojih matičnih učilnicah (»mehurčkih«), učenci oddelka učilnic ne menjavate.

Malico boste učenci pojedli v učilnicah, kosilo pa bo po posebej prilagojenem urniku za vsak oddelek posebej v jedilnici oziroma gospodinjski učilnici.

Učenci odhajate domov takoj po končanih obveznostih in se ne zadržujete v šoli ali njeni okolici; vozači pa na odhod na prvi možni prevoz počakate v svojih matičnih učilnicah.

Prepričana sem, da bomo v šoli lažje delali in nizali nove uspehe – osebne in skupne.

Čuvajte se in ostanite zdravi.

Danica Šalej, ravnateljica

—————————–

Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno – izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. Učitelji se bodo v teh dneh z učenci dogovorili, kako bo potekalo delo na daljavo. Vsa gradiva in navodila bodo posredovana v spletnih učilnicah.

Za učence 1. do 3. razreda bo v šoli organizirano nujno varstvo, toda le za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Vse, ki res potrebujete nujno varstvo otrokpozivamo, da nam ustrezno dokazilo (potrdilo v priponki potrjeno pri delodajalcu) posredujete do jutri, v sredo, 31. 3. 2021 do 12. ure. Obvestilo o nujnem varstvu otroka ste starši prejeli tudi na vaše e- naslove preko Lopolis-a.

Šola bo organizirala šolsko prehrano za učence v nujnem varstvu (malico, kosilo) in za učence, ki se izobražujejo doma in so upravičeni do subvencionirane prehrane (kosilo). Prosimo vas, da prijavite učenca na šolsko prehrano v tajništvu šole do srede, 31. 3. 2021 do 13. ure.

Prosim, da nam pravočasno sporočite vaše potrebe glede nujnega varstva in prehrane, da bomo lahko uspešno organizirali delo.

Spoštovani starši, dragi učenci.

Pred nami so praznični dnevi, izkoristite tople sončne žarke in poiščite v naravi moč in navdih, da bomo skupaj uspešno prešli tudi skozi to obdobje šolanja na daljavo.

Danica Šalej,

Ravnateljica

OBRAZEC: Potrdilo za potrebe dokazovanja nujnega varstva otroka

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 2020/21

Slice

Tedenska navodila za delo so pripravljena za posamezne razrede 1.triade na TEJ STRANI. Za učence od 4. – 9. razreda pa v SPLETNIH UČILNICAH. Če imate težave glede računalniške opreme, vas pozivamo, da to sporočite in se dogovorite za izposojo. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na razrednika.

NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO: DELO V SPLETNI UČILNICIVideokonference ZOOMPrijava v Office365,  Sprememba gesla za AAI račun ( SPLETNA UČILNICA)

POSLOVNI ČAS ŠOLE

v času zaprtja med epidemijo koronavirusa je vsak delovni dan od 10.00 do 12.00. Za nujne obiske se je treba vnaprej dogovoriti na tel. št. 03 428 56 12.

Topel obrok lahko prijavite v kuhinjo, na tel. številko 03/4285617 do 8. ure zjutraj.

OBVESTILO 19.03.2021

Spoštovani starši, dragi učenci.

V skladu z obema odlokoma bo pouk za vse učence od 1. do 9. razreda tudi v tednu od 22. do 26. marca 2021 potekal tako, kot je potekal v tem tednu; torej v šolskih prostorih, prilagojeno trenutnim epidemiološkim razmeram in ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov NIJZ ter navodilih resornega ministrstva.

Pomembno je, da vsi, ki delamo, ustvarjamo in se srečujemo v šoli, dosledno upoštevamo dogovorjene ukrepe (uporaba mask, upoštevanje varnostne razdalje, higiena rok, prezračevanje prostorov), saj bomo le tako prispevali k varnemu okolju ter zaščitili sebe in druge.

Učenci, z vašim ravnanjem ste že sedaj dokazali, da znate in ste odgovorni in ste s tem vzgled mnogim odraslim. Naj bo tako še v naprej.

Usmerite vašo energijo v učenje in sprotno delo. Držite se dogovorjenih, med učitelji posameznih predmetov usklajenih rokov ocenjevanja znanja, s katerimi ste seznanjeni in si lahko pridobite lepe ocene. Ne odlašajte z nalogami in se ne zanašajte na popravljanje ocen, saj lahko že jutri spet pride do neljubih sprememb.

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za razumevanje, za podporo vašemu otroku, predvsem pa za skrb, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Kot odgovorne starše pa vas prosim, da se pogovorite z otrokom, kako pomembno je, da se tudi v popoldanskem času držimo pravil glede stikov ter se zavarujemo pred možnimi okužbami.

Informacija za učence in starše 6. in 9. razredov

Z informacijo o rednih rokih Nacionalnega preverjanja znanja v letu 2021 ste že seznanjeni. V naslednjem tednu pa bo potekalo po slovenskih šolah pilotno e- testiranje za izvedbo Nacionalnega preverjanja znanja na daljavo v primeru, da v rednih rokih učencev ne bo v šoli.

Gre za pilotno e- testiranje, da se učenci seznanijo s programom in različnimi tipi nalog in tokrat še ne za preverjanje znanja. Učenci 9. razredov bodo izvajali e- testiranje v ponedeljek, 22. 3. 2021, 2. oziroma 4. šolsko uro, učenci 6. razredov pa v sredo, 24. 3. 2021, 0. oziroma 2. šolsko uro v računalniški učilnici. Tretjina testa bo sestavljena iz slovenščine, tretjina iz matematike in tretjina iz angleškega jezika. Popoldan po 15.30 uri pa bodo lahko učenci sami preizkušali test tudi doma.

Učenci, prepričana sem, da se boste načrtovane aktivnosti lotili resno in odgovorno.

Danica Šalej, ravnateljica


URNIK KOSIL   –   VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV od 22. 2. 2021 dalje


04.03.2021

Spoštovani starši,

seznanjam vas z vsebino današnje okrožnice in našo organizacijo dela:

Vlada RS dne je 3. 3. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel veljati 5. marca 2021 in bo veljal do 12. marca 2021. V naslednjem tednu se bodo torej vsi učenci še naprej izobraževali v prostorih šole.

Ponovno želimo opozoriti, da se vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi otroci in zdravi zaposleni.

Spremenjen je odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe

z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna.

Za vse učence pa je še vedno obvezno nošenje mask v skupnih prostorih, v okolici šole in na poti v šolo in iz nje ter na šolskih prevozih.

Še naprej velja, da se podaljšano bivanje izvaja za učenke/učence od 1. do 3. razreda. Za učenke/učence 4. in 5. razreda pa se organizira le za tiste, ki to nujno potrebujejo.

Varstvo vozačev je organizirano v matičnih učilnicah do prvega možnega odhoda na šolske prevoze.

Vsi si želimo pouka v šoli, potrudimo se za to.

Danica Šalej, ravnateljica

Celje, 4. 3. 2021


URNIK KOSIL   –   VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV od 22. 2. 2021 dalje


Dragi učenci.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se po 14 tednih izobraževanja na daljavo in po zimskih počitnicah vračate v šolo tudi učenci od 4. do 9. razreda, prav tako po počitniškem tednu pa tudi učenci 1. – 3. razreda.

Veseli smo, da bo ponovno zaživelo delo v šolskih prostorih in se bo zaslišal vaš glas. 

Z upoštevanjem splošnih higienskih ukrepov in uporabo zaščitne opreme po navodilih NIJZ nam bo zagotovo uspelo, da bomo vse dni do konca šolskega leta pri pouku v šoli.

 Zato ne pozabite:

 • v šolo vstopajo le zdrave osebe,
 • učenci vstopate na vhodu, ki je določen za posamezno triado,si pri vhodu razkužite roke in nadenete masko
 • obvezno morate nositi masko v vseh prostorih razen v svoji matični učilnici,
 • pogosto si umivate roke,
 • redno vsako uro prezračujete prostor, zato imejte s sabo tudi dodatno oblačilo,
 • ves čas upoštevajte medsebojno razdaljo.

Učenci pridete v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka, ne zadržujete se v okolici šole. Vozači greste takoj po prihodu v matične učilnice in tam počakate na pouk.

Šolski prevozi vozijo po znanem voznem redu; dve vožnji zjutraj (1. vožnja: prihod na preduro in vozači s kombiji, 2. vožnja: za pričetek pouka ob 8.20) in dve vožnji domov (1. vožnja ob 14. uri in 2. vožnja 14.50 uri, ko odpeljejo tudi kombiji).

Pouk bomo izvajali po rednem urniku, vse redne ure učenci ostajate v svojih matičnih učilnicah (»mehurčkih«), učenci oddelka učilnic ne menjavate.

Malico boste učenci pojedli v učilnicah, kosilo pa bo po posebej prilagojenem urniku za vsak oddelek posebej v jedilnici oziroma gospodinjski učilnici.

Učenci odhajate domov takoj po končanih obveznostih in se ne zadržujete v šoli ali njeni okolici; vozači pa na odhod na prvi možni prevoz počakate v svojih matičnih učilnicah.

Spoštovani starši.

V šolo vstopate le izjemoma ob predhodnem dogovoru, če pa je nujno, pa si ob vhodu za odrasle (vstop z zgornjega parkirišča) nadenete masko, razkužite roke in se javite dežurni delavki. Če je le ta odsotna, pokličete na tel. številko, objavljeno na vratih, da vam pridemo odpret. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo ali po e- pošti, v nujnih primerih tudi po telefonu.

Vse, ki vozite otroke v šolo in domov, pozivamo, da otrok ne pripeljete z avtom do šole, ampak le do AP za Petrolom ali do trgovine Mercator. Za uro prihoda po otroka se dogovorite vnaprej, doma.

Starše otrok četrtih in petih razredov prosimo, da poskrbite, če je le možno, da učenci po pouku čim prej odidejo domov in ne ostajajo v oddelku podaljšanega bivanja. S tem nam boste zelo pomagali, saj imamo kadrovsko izjemno velike težave za oblikovanje mehurčkov v OPB.

Podrobne informacije bodo razredniki učencem posredovali v ponedeljek, 22. 1. 2021, 1. šolsko uro.

Še vedno drži, da v šolo pošiljate le zdrave otroke in nas takoj obvestite o morebitni okužbi v vašem okolju.

Zagotovo bomo z upoštevanjem skupnih dogovorov in s sodelovanjem še dodatno poskrbeli, da se bo vzgojno-izobraževalni proces čim dlje varno in kakovostno odvijal v šoli.

Čeprav so se ukrepi zrahljali, bodimo odgovorni v dobro vseh nas in poskrbimo za varnost in zdravje sebe in vseh okoli nas. Prosim vas, da se tudi doma izogibate situacijam, ki bi morda poslabšale trenutno stanje in upoštevate priporočene ukrepe.

Želim vam lep vikend in nasvidenje v ponedeljek.

Danica Šalej, ravnateljica

URNIK KOSIL   –   VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV od 22. 2. 2021 dalje

TEHNIŠKI DAN – RECIKLIRNICA

TOREK, 16.3.2021

V torek, 16. 3. 2020, bo potekal tehniški dan za učence od 4. do 9. razreda. Učenci bodo sodelovali v delavnicah z naslovom RECIKLIRNICA.

Vse, kar bodo učenci potrebovali za delo v delavnicah, bodo izvedeli od razrednikov.

Tehniški dan se bo pričel ob 8.20 – torej učenci ne bodo imeli predure.

PRIHOD VSEH UČENCEV 2.-9. razreda V ŠOLO ob 8.10 IN ODHOD DOMOV najpozneje ob 14.00.

 • Vsi vozači (tudi s kombiji) pridejo v šolo z 2. šolskim prevozom
 • Po peti šolski uri učenci 2. in 3. triade nimajo več pouka in drugih aktivnosti.
 • Šolski prevoz domov bo samo 1., ob 14.00 uri za vse učence.
 • OPB 4 in 5 bo od 12.40 do odhoda 1. šolskega prevoza.
 • Do odhoda šolskih prevozov vsi učenci počakajo v matičnih učilnicah.

KOSILO za vse bo po veljavnem urniku. Učenci nanj počakajo v matičnih učilnicah (podaljšano bivanje in varstvo vozačev).

 1. TRIADA:
 • Učenci 1.-3. razreda imajo ta dan pouk po urniku. Sprememba velja samo za šolske prevoze (glej poseben vozni red).
 • JV za učence 1. razreda bo kot običajno.
 • Jutranje varstvo vozačev za 2. in 3. razred bo samo za tiste izjeme, za katere imate starši soglasje šole.
 • OPB 1, 2 in 3 bodo potekali po urniku.
 • Po učence v OPB, ki ne bodo odšli domov s šolskim prevozom ob 14.00 uri, pridete starši.

Tanja Remih, vodja tehniškega dne

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – TOREK, 16.3.2021