OBVESTILO 19.03.2021

Spoštovani starši, dragi učenci.

V skladu z obema odlokoma bo pouk za vse učence od 1. do 9. razreda tudi v tednu od 22. do 26. marca 2021 potekal tako, kot je potekal v tem tednu; torej v šolskih prostorih, prilagojeno trenutnim epidemiološkim razmeram in ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov NIJZ ter navodilih resornega ministrstva.

Pomembno je, da vsi, ki delamo, ustvarjamo in se srečujemo v šoli, dosledno upoštevamo dogovorjene ukrepe (uporaba mask, upoštevanje varnostne razdalje, higiena rok, prezračevanje prostorov), saj bomo le tako prispevali k varnemu okolju ter zaščitili sebe in druge.

Učenci, z vašim ravnanjem ste že sedaj dokazali, da znate in ste odgovorni in ste s tem vzgled mnogim odraslim. Naj bo tako še v naprej.

Usmerite vašo energijo v učenje in sprotno delo. Držite se dogovorjenih, med učitelji posameznih predmetov usklajenih rokov ocenjevanja znanja, s katerimi ste seznanjeni in si lahko pridobite lepe ocene. Ne odlašajte z nalogami in se ne zanašajte na popravljanje ocen, saj lahko že jutri spet pride do neljubih sprememb.

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za razumevanje, za podporo vašemu otroku, predvsem pa za skrb, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Kot odgovorne starše pa vas prosim, da se pogovorite z otrokom, kako pomembno je, da se tudi v popoldanskem času držimo pravil glede stikov ter se zavarujemo pred možnimi okužbami.

Informacija za učence in starše 6. in 9. razredov

Z informacijo o rednih rokih Nacionalnega preverjanja znanja v letu 2021 ste že seznanjeni. V naslednjem tednu pa bo potekalo po slovenskih šolah pilotno e- testiranje za izvedbo Nacionalnega preverjanja znanja na daljavo v primeru, da v rednih rokih učencev ne bo v šoli.

Gre za pilotno e- testiranje, da se učenci seznanijo s programom in različnimi tipi nalog in tokrat še ne za preverjanje znanja. Učenci 9. razredov bodo izvajali e- testiranje v ponedeljek, 22. 3. 2021, 2. oziroma 4. šolsko uro, učenci 6. razredov pa v sredo, 24. 3. 2021, 0. oziroma 2. šolsko uro v računalniški učilnici. Tretjina testa bo sestavljena iz slovenščine, tretjina iz matematike in tretjina iz angleškega jezika. Popoldan po 15.30 uri pa bodo lahko učenci sami preizkušali test tudi doma.

Učenci, prepričana sem, da se boste načrtovane aktivnosti lotili resno in odgovorno.

Danica Šalej, ravnateljica


URNIK KOSIL   –   VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV od 22. 2. 2021 dalje


04.03.2021

Spoštovani starši,

seznanjam vas z vsebino današnje okrožnice in našo organizacijo dela:

Vlada RS dne je 3. 3. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel veljati 5. marca 2021 in bo veljal do 12. marca 2021. V naslednjem tednu se bodo torej vsi učenci še naprej izobraževali v prostorih šole.

Ponovno želimo opozoriti, da se vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi otroci in zdravi zaposleni.

Spremenjen je odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe

z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna.

Za vse učence pa je še vedno obvezno nošenje mask v skupnih prostorih, v okolici šole in na poti v šolo in iz nje ter na šolskih prevozih.

Še naprej velja, da se podaljšano bivanje izvaja za učenke/učence od 1. do 3. razreda. Za učenke/učence 4. in 5. razreda pa se organizira le za tiste, ki to nujno potrebujejo.

Varstvo vozačev je organizirano v matičnih učilnicah do prvega možnega odhoda na šolske prevoze.

Vsi si želimo pouka v šoli, potrudimo se za to.

Danica Šalej, ravnateljica

Celje, 4. 3. 2021


URNIK KOSIL   –   VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV od 22. 2. 2021 dalje


Dragi učenci.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se po 14 tednih izobraževanja na daljavo in po zimskih počitnicah vračate v šolo tudi učenci od 4. do 9. razreda, prav tako po počitniškem tednu pa tudi učenci 1. – 3. razreda.

Veseli smo, da bo ponovno zaživelo delo v šolskih prostorih in se bo zaslišal vaš glas. 

Z upoštevanjem splošnih higienskih ukrepov in uporabo zaščitne opreme po navodilih NIJZ nam bo zagotovo uspelo, da bomo vse dni do konca šolskega leta pri pouku v šoli.

 Zato ne pozabite:

  • v šolo vstopajo le zdrave osebe,
  • učenci vstopate na vhodu, ki je določen za posamezno triado,si pri vhodu razkužite roke in nadenete masko
  • obvezno morate nositi masko v vseh prostorih razen v svoji matični učilnici,
  • pogosto si umivate roke,
  • redno vsako uro prezračujete prostor, zato imejte s sabo tudi dodatno oblačilo,
  • ves čas upoštevajte medsebojno razdaljo.

Učenci pridete v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka, ne zadržujete se v okolici šole. Vozači greste takoj po prihodu v matične učilnice in tam počakate na pouk.

Šolski prevozi vozijo po znanem voznem redu; dve vožnji zjutraj (1. vožnja: prihod na preduro in vozači s kombiji, 2. vožnja: za pričetek pouka ob 8.20) in dve vožnji domov (1. vožnja ob 14. uri in 2. vožnja 14.50 uri, ko odpeljejo tudi kombiji).

Pouk bomo izvajali po rednem urniku, vse redne ure učenci ostajate v svojih matičnih učilnicah (»mehurčkih«), učenci oddelka učilnic ne menjavate.

Malico boste učenci pojedli v učilnicah, kosilo pa bo po posebej prilagojenem urniku za vsak oddelek posebej v jedilnici oziroma gospodinjski učilnici.

Učenci odhajate domov takoj po končanih obveznostih in se ne zadržujete v šoli ali njeni okolici; vozači pa na odhod na prvi možni prevoz počakate v svojih matičnih učilnicah.

Spoštovani starši.

V šolo vstopate le izjemoma ob predhodnem dogovoru, če pa je nujno, pa si ob vhodu za odrasle (vstop z zgornjega parkirišča) nadenete masko, razkužite roke in se javite dežurni delavki. Če je le ta odsotna, pokličete na tel. številko, objavljeno na vratih, da vam pridemo odpret. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo ali po e- pošti, v nujnih primerih tudi po telefonu.

Vse, ki vozite otroke v šolo in domov, pozivamo, da otrok ne pripeljete z avtom do šole, ampak le do AP za Petrolom ali do trgovine Mercator. Za uro prihoda po otroka se dogovorite vnaprej, doma.

Starše otrok četrtih in petih razredov prosimo, da poskrbite, če je le možno, da učenci po pouku čim prej odidejo domov in ne ostajajo v oddelku podaljšanega bivanja. S tem nam boste zelo pomagali, saj imamo kadrovsko izjemno velike težave za oblikovanje mehurčkov v OPB.

Podrobne informacije bodo razredniki učencem posredovali v ponedeljek, 22. 1. 2021, 1. šolsko uro.

Še vedno drži, da v šolo pošiljate le zdrave otroke in nas takoj obvestite o morebitni okužbi v vašem okolju.

Zagotovo bomo z upoštevanjem skupnih dogovorov in s sodelovanjem še dodatno poskrbeli, da se bo vzgojno-izobraževalni proces čim dlje varno in kakovostno odvijal v šoli.

Čeprav so se ukrepi zrahljali, bodimo odgovorni v dobro vseh nas in poskrbimo za varnost in zdravje sebe in vseh okoli nas. Prosim vas, da se tudi doma izogibate situacijam, ki bi morda poslabšale trenutno stanje in upoštevate priporočene ukrepe.

Želim vam lep vikend in nasvidenje v ponedeljek.

Danica Šalej, ravnateljica

URNIK KOSIL   –   VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV od 22. 2. 2021 dalje