OBVESTILO – 08.04.2021

Spoštovani starši, dragi učenci.

Zagotovo ste slišali za novico že v medijih. Torej, sporočam vam, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, se vrnete v šolo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Nadaljujemo s poukom v šoli po enakih pravilih in z omejitvami, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Ne pozabite:

  • v šolo vstopajo le zdrave osebe,
  • učenci vstopate na vhodu, ki je določen za posamezno triado, si pri vhodu razkužite roke in nadenete masko
  • obvezno morate nositi masko: za vse učence je še vedno obvezno nošenje mask v skupnih prostorih, v okolici šole in na poti v šolo in iz nje ter na šolskih prevozih. Za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje pa velja, da je maska obvezna tudi v vseh razredih, torej tudi v svoji matični učilnici,
  • pogosto si umivate roke,
  • redno vsako uro prezračujete prostor, zato imejte s sabo tudi dodatno oblačilo,
  • ves čas upoštevajte medsebojno razdaljo.

Učenci pridete v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka, ne zadržujete se v okolici šole. Vozači greste takoj po prihodu v matične učilnice in tam počakate na pouk.

Šolski prevozi vozijo po znanem voznem redudve vožnji zjutraj (1. vožnja: prihod na preduro in vozači s kombiji, 2. vožnja: za pričetek pouka ob 8.20) in dve vožnji domov (1. vožnja ob 14. uri in 2. vožnja 14.50 uri, ko odpeljejo tudi kombiji). Velja vozni red, ki je veljal pred zadnjim zaprtjem šol.

Pouk bomo izvajali po rednem urniku, vse redne ure učenci ostajate v svojih matičnih učilnicah (»mehurčkih«), učenci oddelka učilnic ne menjavate.

Malico boste učenci pojedli v učilnicah, kosilo pa bo po posebej prilagojenem urniku za vsak oddelek posebej v jedilnici oziroma gospodinjski učilnici.

Učenci odhajate domov takoj po končanih obveznostih in se ne zadržujete v šoli ali njeni okolici; vozači pa na odhod na prvi možni prevoz počakate v svojih matičnih učilnicah.

Prepričana sem, da bomo v šoli lažje delali in nizali nove uspehe – osebne in skupne.

Čuvajte se in ostanite zdravi.

Danica Šalej, ravnateljica

—————————–

Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno – izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. Učitelji se bodo v teh dneh z učenci dogovorili, kako bo potekalo delo na daljavo. Vsa gradiva in navodila bodo posredovana v spletnih učilnicah.

Za učence 1. do 3. razreda bo v šoli organizirano nujno varstvo, toda le za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Vse, ki res potrebujete nujno varstvo otrokpozivamo, da nam ustrezno dokazilo (potrdilo v priponki potrjeno pri delodajalcu) posredujete do jutri, v sredo, 31. 3. 2021 do 12. ure. Obvestilo o nujnem varstvu otroka ste starši prejeli tudi na vaše e- naslove preko Lopolis-a.

Šola bo organizirala šolsko prehrano za učence v nujnem varstvu (malico, kosilo) in za učence, ki se izobražujejo doma in so upravičeni do subvencionirane prehrane (kosilo). Prosimo vas, da prijavite učenca na šolsko prehrano v tajništvu šole do srede, 31. 3. 2021 do 13. ure.

Prosim, da nam pravočasno sporočite vaše potrebe glede nujnega varstva in prehrane, da bomo lahko uspešno organizirali delo.

Spoštovani starši, dragi učenci.

Pred nami so praznični dnevi, izkoristite tople sončne žarke in poiščite v naravi moč in navdih, da bomo skupaj uspešno prešli tudi skozi to obdobje šolanja na daljavo.

Danica Šalej,

Ravnateljica

OBRAZEC: Potrdilo za potrebe dokazovanja nujnega varstva otroka