Zaposleni

Strokovni in vodstveni delavci

Ambrož Hažič, Eva

eva.ambroz@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 3. a

Božiček, Franc

franc.bozicek@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj športa

Poučuje: ŠPO 5. a, 6.–9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Brežnik, Nevenka

nevenka.breznik@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: GUM 5, SLO 5, NIT 5, DOP in DOD SLJ 5, ISP-NAD

Čobec, Darinka

darinka.cobec@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. b

Farkaš, Kristina

kristina.farkas@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Poučuje: OPB 2a

Flere, Mojca

mojca.flere@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane
Poučuje: BIO 8. a, 9. a, GOS 6, OIP-SPH, OIP-ONA

Flis Jurko, Joja

joja.flis@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike

Poučuje: MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 9. a, DOP in DOD MAT 6,7, ISP-NAD

Hojnik Tanko, Marina

marina.hojnik@guest.arnes.si

Svetovalna služba – pedagoginja

Svetovalna služba – pedagoginja
Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje, poklicna orientacija, socialne stiske

Horvat, Petra

petra.horvat3@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine in zgodovine

Poučuje: TJA 6. a, 8./3, 9./3, ZGO 6. a, 7., OPB 4.a, DOP in DOD TJA 6., 7., ISP NAD

Hrušovar, Lilijana

lilijana.hrusovar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

metka.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica športa
Poučuje: ŠPO 5. b, 6. - 9. d, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Jelen Polak, Veronika

veronika.jelen-polak@os-franakranjca.si

Učiteljica, Pomočnica ravnateljice

Pomočnica ravnateljice ter učiteljica angleščine
Poučuje: TJA 7. a, 8./1, 9./1, DOP in DOD TJA 8, 9

Kolar, Tajda (nadomešča Nino Miklavžina)

Študentka

Učiteljica matematike in fizike
Poučuje: FIZ 8., 9., TIT 8, DOP in DOD FIZ 8

Krbavac Kenda, Klavdija

klavdija.krbavac-kenda@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 2. b, OPB 2b

Kroflič, Martina

martina.kroflic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine
Poučuje: SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DOP in DOD SLJ 6.–9.

Kunej, Anja

anja.kunej@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 2. a, OPB 2a

Lajh, Mateja

mateja.lajh1@guest.arnes.si

Učiteljica

Vzgojiteljica predšolskih otrok
Poučuje: 2. Učiteljica v 1. a in 1. b, JV1

Lamper, Nejc

nejc.lamper1@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj razrednega pouka
Poučuje: OPB 1b, šport 4. razred

Lapanja, Ivica

ivica.lapanja@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica v podaljšanem bivanju
Poučuje: OPB 1a

Lončar, Klara

klara.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 1b, JV1

Lončar, Maja

maja.loncar@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Poučuje: OPB 2b

Lončar, Sergeja

sergeja.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: MAT 5, GOS 5, LUM 5, DOP in DOD MAT 5, OPB 5a, ISP-NAD

Meštrov, Nataša

natasa.mestrov@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: MAT 4, DRU 4, GUM 4, DOP in DOD MAT 4, OPB 4a, ISP-NAD

Milojević, Dragica

dragica.milojevic@guest.arnes.si

Knjižničarka

Knjižničarka
Področje dela: knjižničarka, JV1

Mlakar, Iva

iva.mlakar@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Poučuje: OPB 4b

Mutec, Eva (nadomešča Zalo Pušnik)

eva.mutec@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica glasbene umetnosti
Poučuje: GUM 6.–9., CICI zbor, OPZ , VOS, ISP-NAD

Petan, Barbara

barbara.petan@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije
Poučuje: NAR 6., 7., BIO 8. b, 9. b, KEM 8., 9., OIP-POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9

Prevodnik, Cveto

cveto.prevodnik@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Poučuje: LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, ROM, ROID

Prevolšek, Vlasta

vlasta.prevolsek@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: SLJ 4, NIT 4, LUM 4, DOP in DOD SLJ 4

Radoš Janežič, Kristina

ravnateljica@os-franakranjca.si

Ravnateljica

Rebernak, Bojan

bojan.rebernak@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj zgodovine in geografije
Poučuje: ZGO 6. b, 7. b, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja

tanja.remih@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike in TIT
Poučuje: TIT 6.–7., MAT 7.b, 8.b, 9.b, OGL, DOP in DOD MAT 8., 9

Rinc, Sergej

oid.1oid@os-franakranjca.si

Računalnikar

Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

Rokavec, Mateja

mateja.rokavec2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine in etike
Poučuje: SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, DKE 7., 8., ISP-NAD

Roš, Tjaša

tjasa.ros@guest.arnes.si

Svetovalna delavka

Izvaja: DSP po odločbah

Štor, Mateja

mateja.stor2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 1. a, JV1

Velenšek, Aleksandra

aleksandra.velensek@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine in nemščine
Poučuje: TJA 7. b, 8./2, 9./2, N2N4-6, NI 3, N2N7-9

Vidušin, Jelena (nadomešča Natašo Kerznar)

jelena.vidusin@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: N1A 1. a in 1. b, TJA 2, TJA 3,  OPB 3a

Žekar, Alja

alja.zekar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka in angleščine
Poučuje: DRU 5, OPB 5. b, TJA 4, 5, DOD IN DOD 4, 5

Žgajner, Barbara (nadomešča Saro Prevolnik)

barbara.zgajner@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine
Poučuje: SLJ 8./3, 9./3, OPB 3b, ISP-NAD

Začasni in zunanji sodelavci

Bartolj, Tara (nadomešča Lano Kotar)

MSP, tiflopedagoginja
Izvaja: DSP po odločbah

Burger, Tjana

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami
Izvaja: SPR v 2. b

Četina, Nejc

Učna pomoč (javna dela)

Frelih Turnšek, Iris

iris.frelih@guest.arnes.si

Specialna pedagoginja

Specialna pedagoginja
DSP

Gregurič, Nastja

Učna pomoč (javna dela)

Horjak, Maruša

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami
Izvaja: SPR v 7. a, pomoč priseljencem in učencem z učnimi težavami

Jakob, Maja

pedopsihologinja

Izvaja: DSP po odločbah

Koštomaj, Nadja

MSP, surdopedagoginja
Izvaja: DSP po odločbah

Mavhar, Monika

psihologinja

Izvaja: DSP po odločbah

Pražen, Tanita

MSP, logopedinja
Izvaja: diagnostika, pomoč učencem

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami
Izvaja: SPR v 8. a

Administrativno-tehnični delavci

Arzenšek, Nina

tajnistvo@os-franakranjca.si

Tajnica

Tajnica VIZ

Bremec, Breda

Računovodkinja na Zavodu Desetka Celje

Fajs, Irena

Kuharica in čistilka

Jevšinek, Brigita

Čistilka

Jug, Damjana

Čistilka

Loger, Urban

Kuhar

Močić, Vladana

Kuhinjska pomočnica in čistilka

Planko, Andreja

Čistilka

Ravnjak, Jasmina

Kuharica

Štor, Danijel

Hišnik

Tovornik, Klavdija

Kuhinjski pomočnik III.

Žekar, Mateja

Čistilka

Scroll to Top