Strokovni in vodstveni delavci

Ambrož Hažič, Eva
Učiteljica

eva.ambroz@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. a, JV1

Božiček, Franc
Učitelj

franc.bozicek@guest.arnes.si

Učitelj športa

Poučuje: ŠPO 4. a, 5. a, 6.–9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Brežnik, Nevenka
Učiteljica

nevenka.breznik@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: GUM 5, SLO 5, NIT 5,
ID UM 4.–6., DOP in DOD SLJ 5

Čobec, Darinka
Učiteljica

darinka.cobec@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 3. b, OPB 3b

Draksler, Jana
Učiteljica

jana.draksler@gmail.com

Učiteljica matematike

Poučuje: MAT 6. a, 7. a, 7. b, 8./1,
9./1, DOP in DOD MAT 6, 7

Fideršek, Suzana
Svetovalna služba

suzana.fidersek@guest.arnes.si

Svetovalna služba - Pedagoginja

Svetovalna dela: UPP, UUT, priseljenci,
kultura, vzgoja, klima, red; OPB 1b, DSP

Flere, Mojca
Učiteljica

mojca.flere@guest.arnes.si

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

Poučuje: BIO 9, GOS 6, OIP-SPH, OIP-NPH, OIP-RČL

Frelih Turnšek, Iris
Specialna pedagoginja

iris.frelih@guest.arnes.si

Specialna pedagoginja

DSP

Hojnik Tanko, Marina
Pomočnica ravnateljice

marina.hojnik@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice, Svetovalna služba – pedagoginja

Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje,
poklicna orientacija, socialne stiske

Hrušovar, Lilijana
Učiteljica

lilijana.hrusovar@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka
Učiteljica

metka.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica športa

Poučuje: ŠPO 4. b, 5. b, 6. d-2 sk.,
7. d-2sk., 8., 9. d

Jelen Polak, Veronika
Učiteljica

veronika.jelen.polak@guest.arnes.si

Učiteljica angleščine ter DKE

Počuje: TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7.,
8. r, DOP in DOD TJA 6, 7, OPB 4a

 

Kerznar, Nataša
Učiteljica

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: N1A 1. a in 1. b, TJA 2, TJA 3,
TJA 4, DOP in DOD 4 TJA, OPB 4b

Krbavac Kenda, Klavdija
Učiteljica

klavdija.krbavac-kenda@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 3. b, OPB 2b

Kroflič, Martina
Učiteljica

martina.kroflic@guest.arnes.si.

Učiteljica slovenščine

Poučuje: SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1,
ISP-NAD,
DOP in DOD SLJ 6.–9.

Kunej, Anja
Učiteljica

anja.kunej@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 3. a, OPB 3b

Lajh, Mateja
Učiteljica

mateja.lajh1@guest.arnes.si

Vzgojiteljica predšolskih otrok

Poučuje: 2. učiteljica v 1. a in 1. b,
JV1

Lamper, Nejc
Učitelj

nejc.lamper1@guest.arnes.si

Učitelj razrednega pouka

Poučuje: 1. b, OPB 1b

Lapanja, Ivica
Učiteljica

ivica.lapanja@guest.arnes.si

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Poučuje: OPB 1a

Lončar, Klara
Učiteljica

klara.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Poučuje: OPB 2a

Lončar, Sergeja
Učiteljica

sergeja.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: MAT 5, GOS 5,
DOP in DOD MAT 5, OPB 2b

Meštrov, Nataša
Učiteljica

natasa.mestrov@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: MAT 4, DRU 4, GUM 4,
DOP in DOD MAT 4, KI 5, OPB 4a, ISP-NAD

Miklavžina, Nina
Učiteljica

nina.miklavzina@guest.arnes.si

Učiteljica matematike in fizike

Poučuje: MAT 6. b, 8./3, 9./3, FIZ 8., 9.,
DOP in DOD MAT 8.,9., DOP in
DOD FIZ 8, ISP-NAD, OIP-SLZ, LAB

Milojević, Dragica
Knjižničarka

dragica.milojevic@guest.arnes.si

Knjižničarka

Področje dela: knjižničarka, JV

Mulec, Manja
Učiteljica

manja.mulec@guest.arnes.si

Učiteljica angleščine

Poučuje: TJA 8./3, 9./3, OPB 3b,
DOP in DOD TJA 8., 9.

Petan, Barbara
Učiteljica

barbara.petan@guest.arnes.si

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije

Poučuje: NAR 6., 7., BIO 8., KEM 8., 9.,
OIP-POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9

Prevodnik, Cveto
Učitelj

cveto.prevodnik@guest.arnes.si

Učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov,

računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

Poučuje: LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE,
MME, ROM, ROID

Prevolnik, Sara
Učiteljica

sara.prevolnik@guest.arnes.si

Učiteljica slovenščine

Poučuje: SLJ 8./3, 9./3,
OPB 3a, ISP-NAD

Prevolšek, Vlasta
Učiteljica

vlasta.prevolsek@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: SLJ 4, NIT 4, LUM 4,
DOP in DOD SLJ 4

Pušnik, Zala
Učiteljica

zala.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica glasbene umetnosti

Poučuje: GUM 6.–9., CICI zbor, OPZ , VOS
------------------------------
Nadomešča:  ZALA GOLOB

Rebernak, Bojan
Učitelj

bojan.rebernak@guest.arnes.si

Učitelj zgodovine in geografije

Poučuje: ZGO 7. b, 8. a, b in 9. a, b,
GEO 6.–9.

Remih, Tanja
Učiteljica

tanja.remih@guest.arnes.si

Učiteljica matematike in TIT

Poučuje: TIT 6.–8., MAT 8./2, 9./2, ELE

Rinc, Sergej

oid.1oid@os-franakranjca.si

Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

Rokavec, Mateja
Učiteljica

mateja.rokavec2@guest.arnes.si

Učiteljica slovenščine in zgodovine

Poučuje: SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2,
ZGO 7. a, 7. b

Štor, Mateja
Učiteljica

mateja.stor2@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 1. a, JV1

Velenšek, Aleksandra
Učiteljica

aleksandra.velensek@guest.arnes.si

Učiteljica angleščine in nemščine

Poučuje: TJA 7. b, 8./2, 9./2, N2N4,
N2N5-6, NI 1,2,3, N2N7-9

Žekar, Alja
Učiteljica

alja.zekar@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: LUM 5, DRU 5, OPB 4. a, ISP-NAD

Začasni in zunanji sodelavci

Brkić, Alma

Informatorka, spremljevalka (javna dela)

Izvaja: spremstvo učencev, dežurstvo,
JVV, VV

Burger, Tjana

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Izvaja: SPR v 1. b

Horjak, Maruša

Učna pomoč (javna dela)

Izvaja: UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem in
učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Koštomaj, Nadja

MSP, surdopedagoginja

Izvaja: DSP po odločbah

Kotar, Lana

MSP, tiflopedagoginja

Izvaja: DSP po odločbah

Krajnc, Kaja

MSP, inkluzivna pedagoginja

Izvaja: DSP po odločbah

Kramberger, Nuša

MSP, psihologinja

Izvaja: DSP po odločbah

Kristanc, Monika

MSP, socialna pedagoginja

Izvaja: DSP po odločbah

Pražen, Tanita

MSP, logopedinja

Izvaja: diagnostika, pomoč učencem

Šerbec, Alenka

Učna pomoč (javna dela)

Izvaja: UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem in
učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Izvaja: SPR v 7. a

Žgajner, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Izvaja: SPR v 6. a

Administrativno- tehnični delavci

Fajs, Irena

Kuharica in čistilka

Globovnik Lesjak, Urban

kuhinjski pomočnik III.

Jerin, Danica

Računovodkinja na Zavodu Desetka Celje

Jevšinek, Brigita

Čistilka

Jug, Damjana

Čistilka

Loger, Urban

Kuhar

Moćić, Vladana

Kuhinjska pomočnica in čistilka

Planko, Andreja

Čistilka

Ravnjak, Jasmina

Kuharica

Štor, Danijel

Hišnik

Žekar, Mateja

Čistilka