Zaposleni

Strokovni in vodstveni delavci

Ambrož Hažič, Eva

eva.ambroz@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. a, JV1

Božiček, Franc

franc.bozicek@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj športa

Poučuje: ŠPO 4.a, 5. a, 6.–9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Brežnik, Nevenka

nevenka.breznik@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: GUM 5, SLO 5, NIT 5, ID UM 4.–6., DOP in DOD SLJ 5

Čobec, Darinka

darinka.cobec@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 3. b, OPB 3b

Draksler, Jana

jana.draksler@gmail.com

Učiteljica

Učiteljica matematike

Poučuje: MAT 6. a, 7. a, 7. b, 8./1, 9./1, DOP in DOD MAT 6,7

Fideršek, Suzana

suzana.fidersek@guest.arnes.si

Svetovalna služba

Svetovalna služba - Pedagoginja

Svetovalna dela: UPP, UUT, priseljenci, kultura, vzgoja, klima, red; OPB 1b, DSP

Flere, Mojca

mojca.flere@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka
Poučuje: BIO 9, GOS 6, OIP-SPH, OIP-NPH, OIP-RČL

Hojnik Tanko, Marina

marina.hojnik@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice

Pomočnica ravnateljice, Svetovalna služba – pedagoginja
Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje, poklicna orientacija, socialne stiske

Hrušovar, Lilijana

lilijana.hrusovar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

metka.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica športa
Poučuje: ŠPO 4. b, 5. b, 6. d-2 sk., 7. d-2sk., 8., 9. d

Jelen Polak, Veronika

veronika.jelen.polak@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine ter DKE
Poučuje: TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r, DOP in DOD TJA 6, 7, OPB 4a

Kerznar, Nataša

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: N1A 1. a in 1. b, TJA 2, TJA 3, TJA 4, DOP in DOD 4 TJA, OPB 4b

Krbavac Kenda, Klavdija

klavdija.krbavac-kenda@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 3. b, OPB 2b

Kroflič, Martina

martina.kroflic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine
Poučuje: SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD, DOP in DOD SLJ 6.–9.

Kunej, Anja

anja.kunej@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 3. a, OPB 3b

Lajh, Mateja

mateja.lajh1@guest.arnes.si

Učiteljica

Vzgojiteljica predšolskih otrok
Poučuje: 2. Učiteljica v 1. a in 1. b, JV1

Lamper, Nejc

nejc.lamper1@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj razrednega pouka
Poučuje: 1. b, OPB 1b

Lapanja, Ivica

ivica.lapanja@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica v podaljšanem bivanju
Poučuje: OPB 1a

Lončar, Klara

klara.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica v podaljšanem bivanju
Poučuje: OPB 2a

Lončar, Sergeja

sergeja.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: MAT 5, GOS 5, DOP in DOD MAT 5, OPB 2b

Meštrov, Nataša

natasa.mestrov@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: MAT 4, DRU 4, GUM 4, DOP in DOD MAT 4, KI 5, OPB 4a, ISP-NAD

Miklavžina, Nina

nina.miklavzina@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike in fizike
Poučuje: MAT 6. b, 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., DOP in DOD MAT 8.,9., DOP in DOD FIZ 8, ISP-NAD, OIP-SLZ, LAB

Milojević, Dragica

dragica.milojevic@guest.arnes.s

Knjižničarka

Knjižničarka
Področje dela: knjižničarka, JV

Mulec, Manja

manja.mulec@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine
Poučuje: TJA 8./3, 9./3, OPB 3b, DOP in DOD TJA 8., 9.

Petan, Barbara

barbara.petan@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije
Poučuje: NAR 6., 7., BIO 8., KEM 8., 9., OIP-POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9

Prevodnik, Cveto

cveto.prevodnik@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Poučuje: LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, ROID

Prevolnik, Sara

sara.prevolnik@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine
Poučuje: SLJ 8./3, 9./3, OPB 3a, ISP-NAD

Prevolšek, Vlasta

vlasta.prevolsek@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: SLJ 4, NIT 4, LUM 4, DOP in DOD SLJ 4

Pušnik, Zala

zala.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica glasbene umetnosti
Poučuje: GUM 6.–9., CICI zbor, OPZ , VOS
Nadomešča:  ZALA GOLOB

Rebernak, Bojan

bojan.rebernak@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj zgodovine in geografije
Poučuje: ZGO 7. b, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja

tanja.remih@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike in TIT
Poučuje: TIT 6.–8., MAT 8./2, 9./2, ELE

Rinc, Sergej

oid.1oid@os-franakranjca.si

Računalnikar

Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

Rokavec, Mateja

mateja.rokavec2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine in zgodovine
Poučuje: SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, ZGO 7. a, 7. b

Šalej, Danica

danica.salej@guest.arnes.si

Ravnateljica

Štor, Mateja

mateja.stor2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: 1. a, JV1

Velenšek, Aleksandra

aleksandra.velensek@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine in nemščine
Poučuje: TJA 7. b, 8./2, 9./2, N2N4, N2N5-6, NI 1,2,3, N2N7-9

Vogrinec, Monika

monika.vogrinec2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike in fizike

Poučuje: FIZ 8. a, 8. b in 9. a, MAT 6. b, 8./3 in 9./3, LAB 2, SMU, SVS8a in VV6-9

Žekar, Alja

alja.zekar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: LUM 5, DRU 5, OPB 4. a, ISP-NAD

Začasni in zunanji sodelavci

Brkič, Alma

Informatorka, spremljevalka (javna dela)
Izvaja: spremstvo učencev, dežurstvo, JVV, VV

Burger, Tjana

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami
Izvaja: SPR v 1. b

Farkaš, Kristina

Svetovalna delavka

Frelih Turnšek, Iris

iris.frelih@guest.arnes.si

Specialna pedagoginja

Specialna pedagoginja
DSP

Horjak, Maruša

Učna pomoč (javna dela)
Izvaja: UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem in učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Koštomaj, Nadja

MSP, surdopedagoginja
Izvaja: DSP po odločbah

Kotar, Lana

MSP, tiflopedagoginja
Izvaja: DSP po odločbah

Krajnc, Kaja

MSP, inkluzivna pedagoginja
Izvaja: DSP po odločbah

Kramberger, Nuša

MSP, psihologinja
Izvaja: DSP po odločbah

Kristanc, Monika

MSP, socialna pedagoginja
Izvaja: DSP po odločbah

Lugarič, Mateja

Multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja

Pražen, Tanita

MSP, logopedinja
Izvaja: diagnostika, pomoč učencem

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami
Izvaja: SPR v 7. a

Šerbec, Alenka

Učna pomoč (javna dela)
Izvaja: UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem in učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Žgajner, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami
Izvaja: SPR v 6. a

Administrativno-tehnični delavci

Arzenšek, Nina

tajnistvo@os-franakranjca.si

Tajnica

Tajnica VIZ

Fajs, Irena

Kuharica in čistilka

Jerin, Danica

Računovodkinja na Zavodu Desetka Celje

Jevšinek, Brigita

Čistilka

Jug, Damjana

Čistilka

Loger, Urban

Kuhar

Malgaj, Marija

Kuhinjski pomočnik III.

Močić, Vladana

Kuhinjska pomočnica in čistilka

Planko, Andreja

Čistilka

Ravnjak, Jasmina

Kuharica

Štor, Danijel

Hišnik

Žekar, Mateja

Čistilka