Zaposleni

Strokovni in vodstveni delavci

Ambrož Hažič, Eva

eva.ambroz@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Božiček, Franc

franc.bozicek@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj športa

Brecl, Sara (nadomešča Nevenko Brežnik)

sara.brecl@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Čobec, Darinka

darinka.cobec@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Čuk, Barbara (nadomešča Mojco Flere)

barbara.cuk@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane

Farkaš, Kristina

kristina.farkas@guest.arnes.si

Svetovalna služba

Flis Jurko, Joja

joja.flis@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike

Hojnik Tanko, Marina

marina.hojnik@guest.arnes.si

Svetovalna služba – pedagoginja

Svetovalna služba – pedagoginja

Horvat, Petra

petra.horvat3@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine in zgodovine

Hrušovar, Lilijana

lilijana.hrusovar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Irgolič, Metka

metka.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica športa

Jelen Polak, Veronika

veronika.jelen-polak@os-franakranjca.si

Učiteljica, Pomočnica ravnateljice

Pomočnica ravnateljice ter učiteljica angleščine

Kerznar, Nataša

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Krbavac Kenda, Klavdija

klavdija.krbavac-kenda@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Kroflič, Martina

martina.kroflic@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine

Kunej, Anja

anja.kunej@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Lajh, Mateja

mateja.lajh1@guest.arnes.si

Učiteljica

2. učiteljica v 1. razredu

Lamper, Nejc

nejc.lamper1@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj razrednega pouka

Lapanja, Ivica

ivica.lapanja@guest.arnes.si

Učiteljica

2. učiteljica v 1. razredu

Lončar, Klara

klara.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Lončar, Sergeja

sergeja.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka in MAT v 6. azredu

Maček, Mojca

mojca.macek@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Meštrov, Nataša

natasa.mestrov@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica OPB1

Miklavžina, Nina

miklavzina.nina5@gmail.com

Učiteljica

Učiteljica matematike in fizike

Milojević, Dragica

dragica.milojevic@guest.arnes.si

Knjižničarka

Knjižničarka

Mlakar, Iva

iva.mlakar@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica športa

Petan, Barbara

barbara.petan@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica naravoslovja in kemije

Prevodnik, Cveto

cveto.prevodnik@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj likovne umetnosti, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

Prevolnik, Sara

sara.prevolnik@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine

Pušnik, Zala

zala.pusnik@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica glasbene umetnosti

Radoš Janežič, Kristina

ravnateljica@os-franakranjca.si

Ravnateljica

Rebernak, Bojan

bojan.rebernak@guest.arnes.si

Učitelj

Učitelj zgodovine in geografije

Remih, Tanja

tanja.remih@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica matematike in TIT

Rinc, Sergej

oid.1oid@os-franakranjca.si

Računalnikar

Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

Rokavec, Mateja

mateja.rokavec2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine in etike

Roš, Tjaša

tjasa.ros@guest.arnes.si

Svetovalna delavka

Izvaja: DSP po odločbah

Štor, Mateja

mateja.stor2@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka

Velenšek, Aleksandra

aleksandra.velensek@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica angleščine in nemščine

Žekar, Alja

alja.zekar@guest.arnes.si

Učiteljica

Učiteljica razrednega pouka in angleščine

Žgajner, Barbara

barbara.zgajner@os-franakranjca.si

Učiteljica

Učiteljica slovenščine

Začasni in zunanji sodelavci

Burger, Tjana

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Frelih Turnšek, Iris

iris.frelih@guest.arnes.si

Specialna pedagoginja

Specialna pedagoginja
DSP

Horjak, Maruša

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Jagodič, Barbara

Učna pomoč (javna dela)

Jakob, Maja

specialna pedagoginja

Izvaja: DSP po odločbah

Kresnik, Ksenija

Učna pomoč (javna dela)

Ojsteršek, Melanie

tiflopedagoginja

Izvaja: DSP po odločbah

Smrekar, Tanita

MSP, logopedinja
Izvaja: diagnostika, pomoč učencem

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Administrativno-tehnični delavci

Arzenšek, Nina

tajnistvo@os-franakranjca.si

Tajnica

Tajnica VIZ

Bremec, Breda

Računovodkinja na Zavodu Desetka Celje

Fajs, Irena

Kuharica in čistilka

Jevšinek, Brigita

Čistilka

Jug, Damjana

Čistilka

Loger, Urban

Kuhar

Močić, Vladana

Kuhinjska pomočnica in čistilka

Planko, Andreja

Čistilka, nadomeščanje bolniške Matejka Valenčak

Ravnjak, Jasmina

Kuharica

Štor, Danijel

Hišnik

Tovornik, Klavdija

Kuhinjski pomočnik III.

Žekar, Mateja

Čistilka

Scroll to Top
Skip to content