Strokovni in vodstveni delavci

Ambrož Hažič, Eva
Učiteljica

[email protected]

učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: 3.a, OPB 3b

Božiček, Franc
Učitelj

[email protected]

Učitelj športa.

Poučuje: ŠPO 4.a, 5. a, 6.–9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Brežnik, Nevenka
Učiteljica

[email protected]

učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: GUM 5, SLO 5, NIT 5,

ID UM 4.–6., DOP in DOD SLJ 5

Čobec, Darinka
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: 3. b, OPB 3b

Draksler, Jana
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica matematike.

Poučuje: MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DOP in DOD MAT 6,7

Fideršek, Suzana
Svetovalna služba

[email protected]

Svetovalna služba - Pedagoginja

Svetovalna dela: UPP, UUT, priseljenci,

kultura, vzgoja, klima, red; OPB 3a

Flere, Mojca
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

Poučuje: BIO 8, GOS 6, SPH, NPH, ROD

Frelih Turnšek, Iris
Defektologinja

[email protected]

Defektologinja

DSP, OPB 3b

Hojnik Tanko, Marina
Pomočnica ravnateljice

[email protected]

Pomočnica ravnateljice, Svetovalna služba – pedagoginja

Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje,

poklicna orientacija, socialne stiske

Hrušovar, Lilijana
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica športa

Poučuje: ŠPO 4. b, 5. b, 6.d-2 sk.,

7.d-2sk., 8., 9.d

Irgolič, Zala
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica glasbene umetnosti

Poučuje: GUM 6.–9.,

CICI zbor, OPZ , VOS, ANI

------------------------------

Nadomešča  ZALA JURAK

Jelen Polak, Veronika
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica angleščine ter DKE

Počuje: TJA 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DKE 7., 8. r, DOP in DOD TJA 6, 7

 

Kerznar, Nataša
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: N1A 1. a in 1. b, TJA 2,

TJA 3, TJA 4, TJA 5, OPB 5b

Krbavac Kenda, Klavdija
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. b, OPB 2b

Kroflič, Martina
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica slovenščine

Poučuje: SLJ 6. a, 7. a, 8./1,

9./1, ISP-NAD, DOP in DOD SLJ 6.–9.

Kunej, Anja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. a, OPB 2b

Lajh, Mateja
Učiteljica

[email protected]

Vzgojiteljica predšolskih otrok

Poučuje: 2. učiteljica v 1.b,

JV1, OPB 1b

Lamper, Nejc
Učitelj

[email protected]

Učitelj razrednega pouka

Poučuje: 1. b, OPB 1b

Lončar, Sergeja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: MAT 5, GOS 5,

DOP in DOD MAT 5, OPB 5

Meštrov, Nataša
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: MAT 4, DRU 4, GUM 4,

DOP in DOD MAT 4, KI 5, OPB 4b, ISP-NAD

Miklavžina, Nina
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica matematike in fizike

Poučuje: MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4.–6.,

DOP in DOD MAT 8.,9., DOP in DOD FIZ 8

Milojević, Dragica
Knjižničarka

[email protected]

knjižničarka

Mlinarič, Adrijana
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: OPB 2a

Mulec, Manja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica angleščine

Poučuje: TJA 8./3, 9./3, OPB 3b,

DOP in DOD TJA 8., 9.

Petan, Barbara
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije.

Poučuje: AR 6., 7., BIO 9., KEM 8., 9.,

OIP – POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9

Prevodnik, Cveto
Učitelj

[email protected]

Učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov,

organizator informacijske dejavnosti

Poučuje: LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE,

MME, ROM, računalnikar – OID

Prevolnik, Sara
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica slovenščine

Poučuje: SLJ 8./3, 9./3,

OPB 2b, ISP-NAD

Prevolšek, Vlasta
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: SLO 4, NIT 4,

LUM 4, DOP in DOD SLJ 4

Rebernak, Bojan
Učitelj

[email protected]

Učitelj zgodovine in geografije

Poučuje: ZGO 6. a, b,

8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica matematike in TIT

Poučuje: TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, OGL

Rokavec, Mateja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica slovenščine in zgodovine

Poučuje: SLJ 6. b, 7. b, 8./2,

9./2, ZGO 7. a, 7. b

Štor, Mateja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 1. a, JV

Velenšek, Aleksandra
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica angleščine in nemščine

Poučuje: TJA 7. b, 8./2, 9./2, N2N4,

N2N5-6, NI 1,2,3, N2N7-9

Žekar, Alja
Učiteljica

[email protected]

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: LUM 5, DRU 5, OPB 4. a, ISP-NAD

Začasni in zunanji sodelavci

Žgajner, Barbara

Učna pomoč (javna dela)

Šket, Anja

informatorka (javna dela)

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Pražen, Tanita

MSP, logopedinja

Pavlovič, Monika

MSP, socialna pedagoginja

Lugarič, Mateja

Multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.

Krajnc, Kaja

MSP, inkluzivna pedagoginja

Koštomaj, Nadja

MSP, surdopedagoginja

Grobelšek, Nina

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Maruša Horjak

Učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem,  učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Administrativno- tehnični delavci

Nina Arzenšek
tajnica VIZ

[email protected]

tajnica VIZ

Mateja Žekar

Čistilka

Danijel Štor

Hišnik

Jasmina Ravnjak

Kuharica

Andreja Planko

Čistilka

Urban Logar

Kuhar

Damjana Jug

Čistilka

Brigita Jevšinek

Čistilka

Danica Jerin

Računovodkinja na "Desetki"

Vladana Moćić

Čistilka, Kuharica

Stran je v izdelavi.

Hvala za razumevanje.