Pomoč v stiski

Poleg različnih aktivnosti in osveščanja  glede prometne varnosti, osebne varnosti pri pouuk in med odmori, šola zagotavlja tudi osnovne pogoje za ohranjanje duševnega zdravja učencev, ter obsoja vsakršne oblike fizičnega ali psihičnega nasilja nad učenci. Šola je tako varno mesto, kjer lahko učenec zaupa učitelju, razrednuiku, šolskemu svetovalnemu delavcu. Šola sodeluje tudi z ostalimi organizacijami, ki ponujajo pomoč v stiski:  

<a href="tel:+38631576150">Krizni center za mlade</a>
<a href="tel:+38634925580">Bližina - Družinski inštitut</a>
<a href="tel:116111">TOM telefon za pomoč v stiski</a>
<a href="tel:+38631778772">Svetovalnica tu smo zate</a>
<a href="tel:0801155">UNICEF VARNA TOČKA</a>

Varna raba interneta

Safe.si
Varni internet
Spletno oko