Digitalizacija šolskih poti

Digitalizacija šolskih poti

V šolo hodim previdno!

Kjer so pločniki, hodim po pločnikih.
Tam, kjer ni pločnikov hodim previdno ob levem robu.
Če je možno za pot v šolo in domov uporbljam pešpoti, kjer ni prometa.
Ceste prečkam na prehodih za pešce.
Če prehoda ni, prečkam na preglednem delu, potem, ko se dobro prepričam, da ni vozil.

Inovativno urejanje poti v šolo

Aplikacija ima funkcijo izobraževanja in z njo otrok spoznava varnejšo pot v šolo, prometne predpise, pravila in prometno kulturo. Cilj aplikacije je povečati in izboljšati transparentnost načrtov poti v šolo ter na nove načine vključevati otroke v promet. Aplikacija Lilly&Val povezuje otroke, starše, šole, občino in lokalno okolje.

Aplikacija je namenjena zagotavljanju večje prometne varnosti in je zasnovana na način, da se bo v prihodnosti razvijala in nadgrajevala tudi v smeri povezovanja z avtomobili in pametno prometno signalizacijo.

Scroll to Top
Skip to content