Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka in se izvaja izven prostorov šole. Elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca ter urejanje zagotavljanja sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi določa Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04, 70/08, 61/09), podrobneje pa Pravila o subvencioniranju šole v naravi OŠ Frana Kranjca Celje. MIZŠ zagotavlja sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi generaciji učencev 5. razreda. Drugo izvedbo šole v naravi za iste učence organiziramo kot nadstandardno storitev na osnovi prijav staršev, ki jo tudi v celoti plačajo.

Starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, lahko uveljavljajo subvencijo za šolo v naravi. Vlogo z ustreznim dokazilom (Odločba CSD o otroškem dodatku) oddajo razredniku en mesec pred načrtovano šolo v naravi, ravnateljica pa po sprejetih kriterijih na predlog svetovalne službe odloči o upravičenosti in višini subvencije in izda odločbo.

Dodatne informacije in vloge dobite pri razredniku, v svetovalni službi in na spletni strani šole. Šolo v naravi za 5. in izjemoma letos za 6. razred (lani je bila zaradi koronavirusa odpovedana) bomo tudi letos izvedli v Baški v organizaciji Celeia, d. o.o., in s podporo MOC. Osnovna dejavnost je plavanje, ob tem pa še naravoslovje – morski svet in obilo športnih aktivnosti.

Drugo šolo v naravi (alpsko smučanje) za 7. razred bomo letos izvedli v domu CŠOD Trilobit, Javorniški rovt, smučali bomo v Kranjski Gori. Šolo smučanja bodo, skupaj z našimi, izvedli njihovi učitelji smučanja. Učenci si bodo smučarsko opremo lahko sposodili v domu, svoje pa morajo imeti vsaj smučarske čevlje.

Letos se bodo naši učenci udeležili štirih šol v naravi:

RazredČasVsebinaCŠOD / kraj
5.6.-10.9. 2021plavanjeCeljski dom Baška, otok Krk
6.27.9.-1.10. 2021plavanje in obmorski svetCeljski dom Baška, otok Krk
7.21.-25. 2. 2022alpsko smučanjeCŠOD Gorenje, Rogla
8.14.-18. 2. 2022alpsko smučanjeCŠOD Trilobit, Javorniški rovt