Šolska skupnost učencev je skupnost vseh učencev, ki aktivno sodelujejo pri vseh šolskih dejavnostih in soustvarjajo prijetno klimo na šoli. Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov, ki jih izberejo učenci v oddelkih sami, povezujejo v šolsko skupnost učencev.

Skozi šolsko leto učenci prepoznavajo probleme, ki jih nato skupaj rešujemo, zbirajo mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, rešujejo vprašanja o pravicah in dolžnostih učencev, sodelujejo pri organiziranju šolskih prireditev ter načrtujejo in organizirajo skupne akcije in se vanje aktivno vključujejo.

Vse te dejavnosti jih bogatijo, povezujejo ter med njimi razvijajo dobre medsebojne odnose ter strpnost.

 

V letošnjem letu bomo nekoliko več pozornosti namenili predvsem ozaveščanju o pomenu zdravja kot vrednote in preživljanju časa v šoli v tem kaotičnem vsakdanu. Šola je namreč ena izmed temeljnih skupnosti, v kateri učenci preživijo precejšen del dneva in obenem predstavlja prostor, v katerem nenehno tkejo medsebojne vezi, razvijajo ideje in potenciale, pa tudi prostor, kjer prebivajo sanje, domišljija in smeh.

V letošnjem letu se bomo še posebej trudili nameniti proste trenutke za prijazen nasmeh, pogovor in za tiste drobne malenkosti, ki vsakemu izmed nas vlivajo upanje v boljši jutri. Previdno, a ponosno bomo stopali v nov dan.

Mentorici ŠSU: Alja Žekar in Eva Ambrož Hažič