Šolska skupnost učencev je skupnost vseh učencev, ki aktivno sodelujejo pri vseh šolskih dejavnostih in soustvarjajo prijetno klimo na šoli. Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov, ki jih izberejo učenci v oddelkih sami, povezujejo v šolsko skupnost učencev.

Skozi šolsko leto učenci prepoznavajo probleme, ki jih nato skupaj rešujemo, zbirajo mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, rešujejo vprašanja o pravicah in dolžnostih učencev, sodelujejo pri organiziranju šolskih prireditev ter načrtujejo in organizirajo skupne akcije in se vanje aktivno vključujejo.
Vse te dejavnosti izboljšujejo in hkrati bogatijo življenje na šoli, razvijajo dobre odnose med učenci, jih povezujejo in vzpodbujajo k strpnemu ravnanju.

Vedno bolj se zavedamo pomena zdravja, tako fizičnega kot psihičnega, zato bomo tudi v letošnjem šolskem letu več pozornosti namenili ozaveščanju o pomenu zdravja kot vrednote in prijetnemu preživljanju časa v šoli ter dobremu počutju. Šola je namreč ena izmed temeljnih skupnosti, v kateri učenci preživijo precejšen del dneva in obenem predstavlja prostor, v katerem nenehno tkejo medsebojne vezi, razvijajo ideje in potenciale, pa tudi prostor, kjer prebivajo sanje, domišljija in smeh.

V zadnjem letu smo se še bolj naučili ceniti skupne trenutke, čas za pogovor in pouk v prostorih šole, zato se bomo trudili drug za drugega in za prijetnejši jutri. Vedro in z optimizmom stopamo novemu šolskemu letu naproti.