Pouk na prostem in zunaj šolskega okoliša popestri šolske dni. Ekskurzije izvedemo v različne kraje Slovenije in tako spoznavamo domovino od blizu in daleč. Učenci se na ta način radi učijo, saj je učenje spontano, dinamično, zanimivo, predvsem pa izkušenjsko. To pomeni, da je njihovo znanje tudi trajnejše.

Relacije ekskurzij so naslednje:

  1. razred: Šempeter v Savinjski dolini (obisk mini ranča)
  2. razred: Mozirski gaj (raziskovanje življenjskega prostora)
  3. razred: Rogatec (ogled muzeja na prostem) in Rogaška Slatina (ogled turističnega mesta)
  4. razred: Ljubljana (ogled Šolskega muzeja in Ljubljanskega gradu)
  5. razred: Šempeter (ogled jame Pekel), Velenje (Muzej premogovništva)
  6. razred: Ptuj (ogled gradu), Ljutomer (obisk lončarja), Grad na Goričkem (Vulkanija – ogled doživljajskega parka)
  7. razred: Ravne na Koroškem (ogled osrednje knjižnice), Kotlje (pohod po Prežihovi poti), Mežica (ogled nekdanjega rudnika svinca in cinka)
  8. razred: Kranj (ogled Prešernovega muzeja in Prešernovega gaja), Vrba (ogled Prešernove rojstne hiše), Blejski Vintgar (sprehod po soteski reke Radovne), Bled (ogled turističnega kraja)
  9. razred: Bistra (ogled Tehniškega muzeja Slovenije), Cerkniško jezero (sprehod ob jezeru), Dolenje jezero (ogled makete Cerkniškega jezera), Ljubljana

Ekskurzija je oblika pouka oz. dela na drugačen način. Na ekskurziji veljajo enaka pravila in ukrepi, ki so določeni s šolskimi pravnimi akti in pravili OŠ Frana Kranjca Celje (Šolski red, Vzgojni načrt, Hišni red). Obstaja tudi možnost spremembe ali odpovedi iz objektivnih razlogov.