Pouk na prostem in zunaj šolskega okoliša popestri šolske dni, zato bomo poskusili tudi v letošnjem šolskem letu (lani so ekskurzije odpadle zaradi koronavirusa) po načrtu izvesti ekskurzije v različne kraje Slovenije in tako spoznavali domovino od blizu in daleč. Učenci se na ta način radi učijo, saj je učenje spontano, dinamično, zanimivo, predvsem pa izkušenjsko. To pomeni, da je njihovo znanje tudi trajnejše.

Učenci 4. razreda načrtujejo ekskurzijo 21. septembra 2021, vsi ostali razredi pa 17. septembra 2021 (rezervni datum – 24. oktober 2021). Relacije ekskurzij so naslednje:

  1. razred: Šempeter v Savinjski dolini (obisk mini ranča)
  2. razred: Mozirski gaj (raziskovanje življenjskega prostora in delavnice)
  3. razred: Rogatec (ogled muzeja na prostem) in Rogaška Slatina (ogled turističnega mesta)
  4. razred: Ljubljana (ogled Šolskega muzeja in Ljubljanskega gradu)
  5. razred: Šempeter (ogled jame Pekel), Velenje (Muzej premogovništva)
  6. razred: Ptuj (ogled gradu), Ljutomer (obisk lončarja), Grad na Goričkem Vulkanija (ogled doživljajskega parka)
  7. razred: Ravne na Koroškem (ogled osrednje knjižnice in muzeja železarstva), Mežica (ogled nekdanjega rudnika svinca in cinka)
  8. razred: Kranj (ogled Prešernovega muzeja in Prešernovega gaja), Vrba (ogled Prešernove rojstne hiše), Blejski Vintgar (sprehod po soteski reke Radovne), Bled (ogled turističnega kraja)
  9. razred: Bistra (ogled Tehniškega muzeja Slovenije), Cerkniško jezero (sprehod ob jezeru), Dolenje jezero (ogled makete Cerkniškega jezera), Rašica (ogled Trubarjevega rojstnega kraja)

Ekskurzija je oblika pouka oz. dela na drugačen način. Na ekskurziji veljajo enaka pravila in ukrepi, ki so določeni s šolskimi pravnimi akti in pravili OŠ Frana Kranjca Celje (Šolski red, Vzgojni načrt, Hišni red). Poleg teh moramo v času koronavirusa upoštevati tudi priporočila in odloke NIJZ in MIZŠ, zato obstaja možnost spremembe ali odpovedi.

Vodja: Bojan Rebernak