Zgodovina šole

Zgodovina šole

Fran Kranjc

Rodil se je 7. februarja 1867 v Senovem pri Brestanici. Osnovno šolo je obiskoval v svojem rojstnem kraju, učiteljišče pa v Mariboru. Njegovo prvo službeno mesto so bile Hoče pri Mariboru, nato pa je odšel Krško, od koder je bil premeščen v Celje.

 Najprej je poučeval na osnovni šoli v Razlagovi ulici. Prizadeval si je za novo šolo in uspel. Zgradili so Okoliško šolo, ki se danes imenuje I. osnovna šola Celje. Na tej šoli je služboval mnogo let.

 Ob rednem delu v šoli je bil tudi domači učitelj v premožnejših slovenskih družinah. Rad je tudi potoval. Ogledal si je vso Evropo pa tudi precej azijskih in afriških dežel. Bil je zelo razgledan in delaven. V prostem času je slikal in se ukvarjal z glasbo ter z različnimi ročnimi deli.

S prihranki je kupil posestvo na Polulah v Celju. Leta 1939 ga je daroval Ciril – Metodovi družbi pod pogojem, da se na zemljišču zgradi šola. Umrl je istega leta, njegovo željo pa so uresničili šele leta 1955, ko so zgradili našo šolo.

Iz kronike šole

 • 1954 –  Začela so se gradbena dela za izgradnjo šole na zemljišču, ki ga je lastnik Fran Kranjc  leta 1939 podaril narodnoobrambni Ciril Metodovi družbi izključno za gradnjo šole.
 • 18.9.1955  – slavnostna otvoritev šole (preko 1000 udeležencev na otvoritvi); Znani celjski pesnik in pisatelj Fran Roš je ob otvoritvi nove šole napisal priložnostno pesem »Pozdrav polulski šoli«;
 • 1957 – enoizmenski šolski pouk1
 • 1958/59 – Prvič se je pričel pouk tudi v petem razredu;tako je bilo pet razredov  z devetimi oddelki (290 učencev, pouk pa izmenski za prvi in drugi razred.
 • 1961/62 – otvoritev 6. razreda z dvema oddelkoma;šola ima 12 oddelkov, pouk pa dvoizmenski.
 • 1963/64 –  pouk tudi v 7. razredu  – 14 oddelkov.
 • Oktober 1964 – V spodnjih prostorih šole so odprli šolsko kuhinjotudi za  kosila. Na novo so opremili kabinet za fiziko in kemijo in s tem se je pričelo poučevanje   teh dveh predmetov
 • 1964/65 – Šola je postala popolna osnovna šola in enakopravna z ostalimi osnovnimi šolami v Celju (doslej so učenci višjih razredov hodili na III. osnovno šolo).
 • 1966/67 – Prvič je delovala »mala šola«, v katero je bilo vključenih 48 otrok (tedensko po dve uri).
 • 28.5.1967 – Zveza borcev Pod gradom je odkrila spominsko ploščo na telovadnici ob cesti.
 • 1968/69 – Pričeli so z gradnjo šolskega igrišča. Učenci so opravili okrog 4000 prostovoljnih delovnih ur.
 • 30. 5. 1970 – slavnostna otvoritev igrišča s športnimi igrami.
 • 1972/73 – izdelava idejnega projekta za prizidek.
 • Od 1. maja 1975 dalje je v obnovljeni Kranjčevi hiši odprt oddelek predšolske vzgoje.
 • 17. julija 1976 – otvoritev prizidka Šola je pridobila šest kabinetnih učilnic, zbornico, foto laboratorij, mostovž, prostor za pionirsko hranilnico in pionirsko knjižnico in skupno garderobo za vse učence. Hkrati pa so obnovili nekatere prostore stare šole: obnova pločevinaste strehe nad desnim traktom in upravnimi prostori, vgraditev svetlobnih kupol na hodniku ob novih skupnih garderobah,  napeljana je neonska razsvetljava v avli in v prostoru pri kurilnici, asfaltna prevleka mimo vrtca in vhoda v kletne prostore do bivše tehnične delavnice, prepleskane so vse učilnice v stari šoli, upravni prostori, oba trakta pred učilnicami in avla.
 • 1976/77 –  prešli na ena in pol izmenski pouk.
 • Spomladi 1978 –  Na šoli so razkrili pionirski prapor Pionirskega odreda Tone Grčar.
 • 1983/84 – S preureditvijo kletnih prostorov in dodatno vrtino so pridobili garderobo in učilnico za OPB.
 • 1995/96  –  Vključimo se v UNESCO PROJEKT; na  mednarodnem UNESCO taboru v Piranu  celjsko regijo zastopajo naši učenci.
 • 1995 –  šola praznuje 40 let (slovesnost v Narodnem domu Celje).
 • 1996/97 –  pričetek pouka v eni izmeni.
 • 5. junij 1997 –  sprejeti v evropski projekt EKO ŠOLA.
 • 1996/1997 –  pričeli z računalniškim opismenjevanjem
 • 1996 – pričeli z razvijanjem inovacijskega projekta BRIHTNE BUČKE (delo z nadarjenimi učenci).
 • Marec 1997 –  šola dobi šolsko himno. Besedilo so sestavili učenci, uglasbila pa jo je učiteljica glasbene vzgoje.
 • 1998/99 –  Šolski okoliš se je povečal  (celotno področje KS Pod gradom in del KS Aljažev hrib). Šola je postala polnopravna članica mednarodnih projektov UNESCO ASP, EKO ŠOLA, ZDRAVA ŠOLA in EVROPA V ŠOLI.
 • 1998/99 –  šola dobi spremenjen logotip.
 • 2000/2001 – pričeli  izvajanje fakultativnega pouka računalništva v 5., 6., in 7. razredu. Učenci so spoznavali osnovne zakonitosti računalništva in temeljna znanja računalniške pismenosti.
 • 2001 – Na mednarodni konferenci v Linzu smo predstavili delo z nadarjenimi učenci.
 • 2001/2002 –  Sanirali so streho na prizidku.
 • Spomladi 2002 –  sodelovali smo na mednarodni konferenci v Helsinkih in predstavili naše izkušnje s področja ICT v šolski praksi.
 • Januar 2002 –  Vsak učenec je dobil svojo garderobno omarico.
 • 2002/2003 –  Na šoli je asistent tujega jezika Havier iz Španije.
 • 24.11.2002 – Na šoli so snemali javno radijsko prireditev Veseli tobogan.
 • 26.04.2003 – Na slovesnosti v počastitev državnega praznika v Narodnem domu smo prejeli srebrno plaketo ZZB Slovenije.
 • 2003/2004 – Na šoli je Japonka Ayumi Yano, ki je obogatila naše interesne dejavnosti s kaligrafijo, učenjem japonščine in origami.
 • 2003/2004 –  je začetek postopnega uvajanja 9 – letne OŠ v 1. in 7. razredu.
 • April 2005 –  Naša šola je izvedla mednarodni študijski obisk  z naslovom ICT in Education. Predstavniki 6 evropskih držav so v tednu dni spremljali naše delo na tem področju in spoznali zanimivosti Celja in širše okolice.
 • 2005 –  prvič sodelujemo v projektu Evropska vas.
 • 2005 – šola praznuje 50 let.
 • 2006/2007 –  šola deluje na spremenjeni lokaciji na Mariborski 7 Celje. Staro šolo so porušili in pričeli z izgradnjo nove šole na Polulah.
 • 2008/2009 –  prvo leto izvajanja 9- letke v 6. r.
 • 3. marec 2008 –  pričnemo s poukom v novi šoli.
 • 26. marec 2008 –  V naši novi športni dvorani je bila slovesnost ob otvoritvi nove šole in enote vrtca.
 • Jeseni 2008 –  aktivno sodelujemo na Festivalu slovenskega šolstva.
 • Oktober 2008 – na šoli slavnostno odkrijemo spominsko ploščo padlim borcem.
 • December 2008 –  vključitev  v mednarodni Tulipanov projekt.
 • Avgust 2009  – šola dobi prvo interaktivno tablo.
 • 2010/2011 – Z nami je bila asistentka tujega jezika, Estonka Maris Irbo.
 • 2010/2011 – Igrati je pričel šolski orkester Polule band.
 • 2011 – Spletli smo stike in sodelovali z indijsko šolo Piahli Ashar Alo.
Scroll to Top
Skip to content