Koronavirus

Izvajanje pouka po 2.11.2021

Spoštovani.

Šole smo prejele uradna navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  glede organizacije dela od torka 2. novembra 2021, ko se po končanih počitnicah učenci vračajo v šolo.

Pouk bo še naprej potekal po modelu B ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so nam znani že od septembra dalje in jih v največji meri odgovornosti vsi skupaj tudi upoštevamo.

Ministrstvo nam je v zadnji okrožnici sporočilo, da se glede na spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 od 1. novembra dalje lahko samotestirajo vsi učenci. Samotestiranje je prostovoljno. Brezplačne teste je možno prevzeti v lekarnah že od 29. 10. 2021 dalje. Učenci se po novem samotestirajo dvakrat tedensko in sicer v ponedeljek in sredo pred pričetkom pouka. V ta namen boste lahko v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja  prevzeli do 10 HAG testov za samotestiranje .

Ministrstvo je v sporočilu tudi zapisalo, da naj bi se učenci prostovoljno samotestirali tudi  za udejstvovanje v športnih programih, pri športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Verjamem, da boste tudi v bodoče ravnali odgovorno in da nas boste,tako kot do sedaj, obveščali o morebitni okužbi vašega otroka. Le tako bomo lahko preprečili širjenje okužb, izvajali pouk in dejavnosti v šoli, predvsem pa zagotavljali varno okolje za vse naše učence.

Vse dobro, predvsem pa zdravja vam želim.

Danica Šalej,

ravnateljica

Celje, 29. 10. 2021

Izvajanje pouka po 2.11.2021 Read More »

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 2021/22

Tedenska navodila za razrede 1.triade pošiljajo učiteljice in učitelji preko e-pošte. Za učence od 4. – 9. razreda pa so navodila v SPLETNIH UČILNICAH. Če imate težave glede računalniške opreme, vas pozivamo, da to sporočite in se dogovorite za izposojo. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na razrednika.

NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO: DELO V SPLETNI UČILNICIVideokonference ZOOMPrijava v Office365,  Sprememba gesla za AAI račun ( SPLETNA UČILNICA)

POSLOVNI ČAS ŠOLE

v času zaprtja med epidemijo koronavirusa je vsak delovni dan od 10.00 do 12.00. Za nujne obiske se je treba vnaprej dogovoriti na tel. št. 03 428 56 12.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 2021/22 Read More »

Pouk bo potekal po modelu B

Spoštovani starši, dragi učenci,

šolske počitnice se počasi zaključujejo, upamo, da ste jih preživeli varno, lepo in da se veselite začetka novega šolskega leta. Pričetek šolskega leta je v sredo, 1. septembra 2021.

Delo  bo potekalo po modelu B, kar pomeni, da se bodo pouk in dejavnosti odvijale v šolskih prostorih ob upoštevanju vseh omejitev in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s korona virusom. Verjamem, da bomo vsi skupaj ravnali odgovorno in tako prispevali k varnemu in spodbudnemu učnemu okolju, predvsem pa poskrbeli, da bo pouk čim dlje  potekal v šolskih prostorih. V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih epidemioloških razmerah. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obveščali.

 1. V šolo smejo priti le zdrave osebe.

Vsi starejši od 15 let, ki vstopajo v šolo, morajo izpolnjevati pogoj PCT in nositi masko. Na vhodu v šolo si razkužijo roke in se evidentirajo. Starši v šolo ne prihajate, razen individualno po dogovoru z učiteljem ali na osnovi vabila, in to na vhodu za odrasle. Ostali vhodi v šolo bodo v času pouka zaklenjeni.

Učenci v šolske prostore vstopajo in izstopajo sami. Vhodi za učence so ločeni po triadah in določeni tako kot preteklo leto.

Starši oz. njihovi spremljevalci (lahko) mlajšega otroka pospremite do vhoda v šolo 1. triade in ga tam tudi prevzamete – vse enako kot lani. V šoli bodo dežurni delavci, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo lažje znašli.

Čje potrebno, starši svoje otroke počakate pred šolo. Učencev 2.-9. razreda ne vozite do šolske stavbe, da preprečimo nevarno prometno gnečo pred šolo.

Skupaj si prizadevajmo, da bodo otroci čim bolj samostojni, hkrati pa želimo zmanjšati prometno gnečo in število stikov različnih oseb znotraj šolskega prostora.

 1. Šola bo v celoti izvajala tako obvezni kot razširjeni program. To pomeni, da bomo v šoli poleg pouka obveznih predmetov izvajali tudi pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, dodatni in dopolnilni pouk, dodatno strokovno pomoč ter dneve dejavnosti. Izvajali bomo jutranje varstvo za 1. razred, podaljšano bivanje za 1.-5. razred in varstvo vozačev za 2.-9. razred. V 8. in 9. razredu bomo pouk MAT, SLJ in TJA izvajali v manjših učnih skupinah. V omejenem obsegu in spremenjeni obliki bomo izvajali interesne dejavnosti. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo izvedli predvidene ekskurzije, tečaje in šole v naravi ter obogatitvene dejavnosti. Celotni program bomo v največji možni meri izvajali ob upoštevanju priporočil za omejevanje širjenja virusa. Zaradi organizacijskih, prostorskih in kadrovskih pogojev pa bo lahko prihajalo do sprememb oz. prilagoditev pri izvajanju pouka predvsem v polnih skupinah, kjer se učenci združujejo iz več razredov (npr. izbirni predmeti).

Pouk obveznih predmetov bo tudi za predmetno stopnjo v glavnem potekal v matičnih učilnicah. Učenci se bodo selili samo pri pouku v skupinah (šport, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, manjše učne skupine, izbirni predmeti, varstvo, podaljšano bivanje idr. neobvezne dejavnosti).

 1. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev se bo izvajalo samo za prijavljene učence. Zjutraj lahko v varstvo vozačev prihajajo samo vozači s kombiji, vsi ostali prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci odhajajo po pouku domov takoj, ko je mogoče, najkasneje pa do zaključka njihove skupine po urniku. Tako v največji možni meri preprečimo mešanje skupin oziroma združevanje.
 2. Starši ste otroka na šolsko prehrano prijavili ob zaključku lanskega šolskega leta. Šola bo zagotavljala malico za vse učence in popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Zajtrk bo na voljo za prijavljene učence 1. razreda v jutranjem varstvu in vozače 2. in 3. razreda, ki so zjutraj vključeni v varstvo vozačev. Kosilo pa bo potekalo po določenem urniku in z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 3. Za učence vozače je organiziran šolski prevoz kot do sedaj. Vozni red je objavljen v priponki. Vsi učenci vozači morajo pravilno nositi maske ter si v ob vstopu v vozila razkužiti roke. Za maske poskrbite starši. Če učenec ne bo upošteval navodil, se mu do nadaljnjega lahko prepove šolski prevoz.
 4. Še vedno bodo v veljavi vsa priporočila in navodila NIJZ.
 • NAJBOLJ POMEMBNO: v šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19, ste starši dolžni takoj obvestiti ravnateljico oz. šolo (telefon, elektronska pošta tajništva).
 • Če v šoli opazimo ali učenec sam sporoči o slabem počutju, vas takoj obvestimo, da pridete ponj. Zato je nujno, da šoli posredujete vaše dosegljive kontakte in spremembe le-teh.
 • Učenci si bodo ob vstopu v šolo razkužili roke in si jih večkrat dnevno umivali z milom. Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Učenci si potrebščin idr. stvari med seboj ne izposojajo, zato je toliko pomembneje, da v šolo prinašajo vse potrebno.
 1. Vsi učenci uporabljajo maske v skupnih prostorih šole (npr. hodniki, WC-ji, garderobe, ob vstopu v jedilnico …). Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske ves čas pouka, razen pri pouku ŠPO. Zaposleni in zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko v vseh prostorih šole.

Če učenec ne bo nosil maske, bomo starše takoj seznanili z obveznostjo nošenja mask, kot jo odloča veljavni odlok, in se pogovorili z njimi. Če kljub temu učenec ne bo nosil maske, je šola dolžna o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki bo ukrepal dalje.

 1. Prostovoljno samotestiranje učencev 7. do 9. razreda določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS- CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v UL RS št. 133/21, 23. 8. 2021 in se bo pričel uporabljati 1. septembra 2021. Učenci se bodo testirali enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencem, rojenim od 1.1.2001 do 31.12.2010, pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, teste pa lahko starši pridobite v katerikoli lekarni od ponedeljka, 30. 8. 2021, po predložitvi kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da je učenec prebolel Covid-19 in od tega ni minilo več kot šest mesecev ali pa je učenec cepljen, ne izvaja samotestiranja.

V primeru pozitivnega rezultata testa morajo starši oziroma zakoniti zastopniki obvestiti izbranega zdravnika ali dežurno službo, ki učenca napoti na testiranje s PCR testom. V tem času učenec ostane doma. Če je rezultat PCR testa pozitiven, pa so starši oz. zakoniti zastopniki dolžni takoj obvestiti šolo.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

 1. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo ob vseh ukrepih predvidoma potekali v šoli po predhodnem dogovoru.

Delo v takih razmerah je za vse zahtevno, potrebno bo veliko dobre volje, prilagajanja, sodelovanja in razumevanja. V preteklem letu smo dokazali, da  zmoremo in verjamem, da bomo tudi v naprej.

Lepo vas pozdravljam.

Danica Šalej, ravnateljica

Pouk bo potekal po modelu B Read More »

Koronavirus – 09.11.2020

POMEMBNO OBVESTILO GLEDE TOPLIH OBROKOV

Od jutri, 10. 11. 2020 dalje, je možna prijava samo v kuhinjo, na tel. številko 03/4285617 do 8. ure zjutraj. Topel obrok je pripravljen za prevzem v primerni embalaži, zato posebnih posod ne potrebujete. Obroke lahko prevzamete na predajnem mestu (okence pri jedilnici od 12:00 do 12:30). Prevoz obrokov in prevzem na določenih lokacijah je namenjen samo učencem z odobrenimi subvencioniranimi obroki. Danes so se starši teh učencev odločili, da pridejo po topel obrok šolo, zato dodatnih prevozov na posamezne točke ni bilo. 

V želji, da bodo učenci čim prej spet v šoli, vas lepo pozdravljam.

Danica Šalej, ravnateljica

Koronavirus – 09.11.2020 Read More »

Od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah poteka za vse učence na daljavo

/Spoštovani starši, dragi učenci.

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je podaljšala za 7 dni uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VI. Tako od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah poteka za vse učence na daljavo.

Na morebitno delo na daljavo smo se z učenci pripravljali že v mesecu septembru in v oktobru, ko smo bili še skupaj v šoli. Usmeritve in okvirna navodila za delo na daljavo so zapisana v dokumentu, ki ga boste starši prejeli na vaš e-naslov. Preberite jih skupaj z učenci, ker so v njih natančnejša navodila za izobraževanje na daljavo. S podrobnimi navodili za delo pa bodo učence seznanili razredniki oziroma učitelji predmetov.

Če boste imeli težave glede računalniške opreme, vas ponovno pozivam, da to sporočite in se dogovorite za izposojo. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na razrednika.

S ponedeljkom, 9. 11. 2020, nudimo možnost toplega obroka za vse naše zainteresirane učence.

Cena obroka za učence od 1. do vključno 5. razreda je 2,30 €, za učence od 6. do 9. razreda pa 2,55 €. Naročene obroke boste poravnali kot običajno po položnici.

Učenci, ki imajo subvencionirano prehrano, lahko ta obrok na osnovi predhodne prijave prevzamejo brezplačno.

Učenci bodo lahko topli obrok prevzeli v embalaži vsak dan po 12. uri. Kje in kako, vas bomo obvestili v ponedeljek zjutraj. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 8. ure na e-pošto tajništva OŠ Frana Kranjca Celje tajnistvo@os-franakranjca.si oziroma na telefon 03 428 56 10.

Komunikacija v času pouka na daljavo je zelo pomembna, zato nas o morebitnih težavah obvestite. O spremembah in novostih vas bomo še naprej obveščali tudi mi po e-pošti oziroma na spletni strani šole.

Poslovni čas v šoli za nujne zadeve je na telefonski številki 03 428 56 12 vsak dan od 10. do 12. ure.

Skupaj bomo zmogli tudi to. Ostanite zdravi.

Datum: 6. 11. 2020

Danica Šalej, ravnateljica

covid 19 coronavirus logo

Od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah poteka za vse učence na daljavo Read More »

Scroll to Top
Skip to content