E-PRIJAVA IZBIRNIH PREDMETOV

Učenci izbirne predmete izbirajo elektronsko preko LoPolisa v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Po opravljeni analizi izbir in v skladu z normativi nastane ponudba izbirnih predmetov šole.