Dopolnilni/Dodatni pouk

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Učitelji poleg individualizacije in prilagoditev v razredu pri pouku nudijo tudi dopolnilni pouk (DOP), namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. DOP je osnova za vse ostale učne pomoči učencem, zato ga morajo učenci, ki imajo učne težave, redno obiskovati.

Dodatni pouk (DOD) je organiziran za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.

Učenci se v DOD in DOP vključijo prostovoljno na osnovi pisnega soglasja staršev, obisk pa je potem obvezen.

Skupno število ur DOD in DOP je določeno s predmetnikom. DOP in DOD se izvajata pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku, pri ostalih predmetih občasno, na osnovi potreb učencev in presoje učitelja.

DOD in DOP pouk potekata pred ali po pouku po dogovoru z učitelji.

UČNA POMOČ IZ JAVNIH DEL

Ko nam uspe na razpisu, v šoli ponudimo tudi učno pomoč, ki jo na osnovi soglasja staršev izvaja zaposleni preko javnih del. Učencem nudi individualno pomoč ali pomoč v majhni skupini pri domačih nalogah, učenju in pripravah na ocenjevanje, pa tudi na popravne izpite, če vseeno pride do njih.

SVETOVALNE IN MENTORSKE URE

Te ure so namenjene učencem, ki bi se s posameznimi strokovnimi delavci šole radi pogovorili o svojem delu, poiskali nasvet ali pomoč. Učitelji, ki so prostovoljno ponudili učencem to vrsto svetovanja ali pomoči, so jim na voljo po dogovoru.

Scroll to Top
Skip to content