Novice

NAROČANJE GRADIV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Izbor učnih gradiv in potrebščin je na svoji seji potrdil Svet staršev.

V šolskem letu 2024/25 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

 • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda
 • stroške nabave učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred.

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj najkasneje do 20. 6. 2024 o tem pisno ali po elektronski pošti obvestijo upravljalko učbeniškega sklada, Dragico Milojević, na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje oziroma na dragica.milojevic@guest.arnes.si.

Vsi učenci ob koncu šolskega leta vrnejo učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Vse likovne potrebščine za učence od 1. do 5. in del likovnih potrebščin za učence od 6. do 9. razreda nabavi šola, starši pa stroške poravnajo po položnici. V sodelovanju s Kopijo-novo in Mladinsko knjigo smo pripravili izbor gradiv in potrebščin. Vse potrebščine lahko pri izbrani založbi naročite tudi preko spletnega obrazca za naročanje (povezave bodo dodane naknadno).

Hkrati želimo starše bodočih šestošolcev opozoriti na možnost nakupa Atlasov sveta za osnovne in srednje šole preko naročilnic založbe Mladinska knjiga, ki jih ponuja po znižani ceni. Naročilnice bodo učenci prejeli v šoli.

Seznami po razredih:

Seznam potreščin po razredih za šol. l. 2024/25 (PDF, 444 K, zadnja sprememba – 14. 6. 2024)

Upravljalka učbeniškega sklada
Dragica Milojević

NAROČANJE GRADIV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 Read More »

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – 20.6.2024 – eko dan

 

 

PRIHODI

Postajališča

ODHODI

Relacija prevoza

1

2

 

3

4

5

 AVTOBUS

 Celje-

 Skalna klet-

 Polule 

 šolska AP

 

7.56

7.57

7.59

8.00

8.02

8.05

Celje Zavodna

Celje Selce tran.

Cesta na Grad (križišče)

Cesta na Grad (na hribu)

Skalna klet

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 AVTOBUS

 Celje AP-

 Polule šolska

 AP-

 Zagrad/Celju

 

7.59

8.00

8.01

8.02

8.04

8.05

Zagrad/Celju

Zagrad/Celju trg.

Zagrad/Celju Žična

Zagrad/Celju gost.

Celje pod gradom m.

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 AVTOBUS

 Tremerje-

 Košnica-

 Polule

 šolska AP

 

7.37

7.40

7.41

7.42

7.45

7.48

7.51

7.54

7.57

7.58

Tremerje obr.

Tremerje

Košnica/Celju

Košnica/Celju Križ

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Igrišče

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 KOMBI

* Sp. Košnica – Lisce

 

 

7.25

7.30

7.33

7.34

7.35

7.38

7.41

7.44

7.46

7.48

7.50

7.51

7.54

7.57

8.01

8.02

8.04

Sp. Košnica /Celju

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

Polule

Košnica/Celju Križ

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Igrišče

Košnica/Celju Kragolnik

Košnica/Celju 62

Lisce-Anski vrh kapela

Lisce-Anski vrh

Lisce 2

Maistrova-Lovska koča K.

Celje Breg Partizanska

Celje Breg Most

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 KOMBI

* Celje Stari Grad

 

7.43

7.48

7.54

7.55

7.57

8.00

Celje Stari Grad

Zvodno Kapela (PL)

Celje Cesta na Grad K.

Celje Cesta na Grad bife

Skalna klet

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 KOMBI

* Požnica kam. -Pečovnik

 

7.24

7.29

7.34

7.41

7.44

7.47

7.50

7.53

7.57

8.00

Požnica kam.

Celjska koča

Zg. Rifengozd kapela

Plate k PL

Pečovnik Čater (PL)

Pečovnik 20a (PL)

Pečovnik 14 (PL)

Šolska AP

Pečovnik Vaš Avto

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 KOMBI

* Lovska koča –

  Zg. Polule  

 

 

7.52

7.55

7.57

7.59

8.01

Maistrova-Lovska koča K.

Zg. Polule Lovski dom

Zg. Polule

Zg. Polule Belej

Šolska AP

 

 

 

 

13.30

 

 

 KOMBI

* Hudičev Graben – Osenca

 

7.31

7.33

7.34

7.38

7.48

8.00

Hudičev Graben Parking

Zvodno Spomenik NOB

Zagrad K

Šolska AP       

Osenca

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.30

 

 

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – 20.6.2024 – eko dan Read More »

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – 24.6.2024 – zadnji šolski dan

 

 

PRIHODI

Postajališča

ODHODI

Relacija prevoza

1

2

 

3

4

5

 AVTOBUS

 Celje-

 Skalna klet-

 Polule 

 šolska AP

 

7.56

7.57

7.59

8.00

8.02

8.05

Celje Zavodna

Celje Selce tran.

Cesta na Grad (križišče)

Cesta na Grad (na hribu)

Skalna klet

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 AVTOBUS

 Celje AP-

 Polule šolska

 AP-

 Zagrad/Celju

 

7.59

8.00

8.01

8.02

8.04

8.05

Zagrad/Celju

Zagrad/Celju trg.

Zagrad/Celju Žična

Zagrad/Celju gost.

Celje pod gradom m.

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 AVTOBUS

 Tremerje-

 Košnica-

 Polule

 šolska AP

 

7.37

7.40

7.41

7.42

7.45

7.48

7.51

7.54

7.57

7.58

Tremerje obr.

Tremerje

Košnica/Celju

Košnica/Celju Križ

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Igrišče

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 KOMBI

* Sp. Košnica – Lisce

 

 

7.25

7.30

7.33

7.34

7.35

7.38

7.41

7.44

7.46

7.48

7.50

7.51

7.54

7.57

8.01

8.02

8.04

Sp. Košnica /Celju

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

Polule

Košnica/Celju Križ

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Igrišče

Košnica/Celju Kragolnik

Košnica/Celju 62

Lisce-Anski vrh kapela

Lisce-Anski vrh

Lisce 2

Maistrova-Lovska koča K.

Celje Breg Partizanska

Celje Breg Most

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 KOMBI

* Celje Stari Grad

 

7.43

7.48

7.54

7.55

7.57

8.00

Celje Stari Grad

Zvodno Kapela (PL)

Celje Cesta na Grad K.

Celje Cesta na Grad bife

Skalna klet

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 KOMBI

* Požnica kam. -Pečovnik

 

7.24

7.29

7.34

7.41

7.44

7.47

7.50

7.53

7.57

8.00

Požnica kam.

Celjska koča

Zg. Rifengozd kapela

Plate k PL

Pečovnik Čater (PL)

Pečovnik 20a (PL)

Pečovnik 14 (PL)

Šolska AP

Pečovnik Vaš Avto

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 KOMBI

* Lovska koča –

  Zg. Polule  

 

 

7.52

7.55

7.57

7.59

8.01

Maistrova-Lovska koča K.

Zg. Polule Lovski dom

Zg. Polule

Zg. Polule Belej

Šolska AP

 

 

 

 

13.00

 

 

 KOMBI

* Hudičev Graben – Osenca

 

7.31

7.33

7.34

7.38

7.48

8.00

Hudičev Graben Parking

Zvodno Spomenik NOB

Zagrad K

Šolska AP       

Osenca

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.00

 

 

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – 24.6.2024 – zadnji šolski dan Read More »

OBVESTILO o naravoslovnem dnevu Eko dan

V četrtek, 20. 6. 2024, bomo na šoli izvedli EKO DAN: GREMO MI NA SONCE.

Nekaj informacij:

 • Učenci pridejo v šolo samo z eno vožnjo (vozni red je objavljen na spletni strani šole). Z dejavnostmi pričnemo ob 8.20. Vse predure odpadejo.
 • JV1 in JVV2–3 za učence 1. triade bo kot običajno.
 • Za učence 6.–8. razredov bo ta dan potekala tudi čistilna akcija.
 • Učenci prinesejo s seboj material, ki ga bodo potrebovali v delavnicah (po navodilu učiteljev).
 • Vse dejavnosti po 5. šolski uri, vse popoldanske aktivnosti v času OPB in kasneje odpadejo.
 • Ena avtobusna vožnja domov ob 13.30 za vse smeri. OPB 4–5 in VV je do odhoda avtobusa.
 • OPB1–3 je po urniku. Posamezniki iz OPB 4 in 5 se po potrebi po odhodu avtobusa pridružijo OPB1–3. Za prevoz domov po 13.30 poskrbite starši.

Lep Ekopozdrav!

Ekokoordinatorici:
Klara Lončar in
Nataša Kerznar

OBVESTILO o naravoslovnem dnevu Eko dan Read More »

Prireditev Zlati bralci 2024 v Celju

Prireditev Zlati bralci 2024

V četrtek, 30. 5. 2024, je v Mladinskem centru Celje potekala prireditev Zlati bralci 2024. Ob podelitvi priznanj vestnim devetošolkam in devetošolcem, ki so vseh devet let osnovne šole pridno in zavzeto brali, je prireditev popestril tudi spremljevalni program z glasbenimi, recitatorskimi in plesnimi točkami.

Iskreno čestitamo tudi zlatim bralkam in zlatim bralcem naše šole.

Mentorica: Sara Prevolnik

Prireditev Zlati bralci 2024 Read More »

Lev Kodre - zlato priznanje na drž. tekm. iz fizike

Zlato priznanje na državnem tekmovanju

v znanju FIZIKE za Stefanova priznanja

Šolsko tekmovanje v znanju FIZIKE za Stefanova priznanja je potekalo v sredo, 14. februarja 2024.

Tekmovanja se je udeležilo 13 učencev iz  8. in 9. razreda.

Osvojeno priznanje ČMRLJ na šolskem tekmovanju so osvojili naslednji učenci : Jakob Štampe (8. b), Bor Brečko (8. b), Žiga Krajnik (8. a), Maks Prevolnik (8. a), Ela Čuček (8. b), Lev Kodre (9. b) in Anej Firšt (9. b).

Pet učencev se je uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v četrtek, 11. 4. 2024  na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.

Osvojeno BRONASTO priznanje na regijskem tekmovanju so osvojili 4 učenci:

Jakob Štampe (8. b), Bor Brečko (8. b), Žiga Krajnik (8. a) ter Lev Kodre (9. b).

Učenec Jakob Štampe je bil drugi najboljši v regiji.

Dva učenca naše šole Lev Kodre in Jakob Štampe sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 18. maja 2024 na UM, fakulteta za naravoslovje in matematiko. Državno tekmovanje je zahtevno tekmovanje, saj je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in praktičnega (izvajanje poskusov) dela in traja 180 min.

Učenca sta pokazala veliko znanja ter se po svojih najboljših močeh spopadala z zahtevnimi nalogami, pogumno eksperimentirala ter utemeljevala svoje ugotovitve.

LEV KODRE je dosegel izjemen uspeh – osvojil je ZLATO priznanje na državnem tekmovanju v znanju FIZIKE za Stefanova priznanja!

Za izkazano znanje in vložen trud vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Mentorica: Nina Miklavžina

Zlato priznanje na državnem tekmovanju Read More »

Prenosni računalnik

Javni poziv za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo nas je obvestilo o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke.

Upravičenci lahko vlogo oddate do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najdlje do 22. 6. 2024).

Za upravičenca (starša) sta pogoja:

 • da je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
 • da ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Več informacij in kako se prijavite preberite v dokumentu PDF na povezavi ali preglejte spodaj (osvežite stran, če se ne dokument ne prikaže v nekaj sekundah).

DODANO: besedilo javnega poziva

Javni poziv za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo Read More »

Tekmovalci OŠ Frana Kranjca Celje na drž. tekmovanju iz znanja kemije 2024

Državno tekmovanje iz znanja kemije

V soboto, 11. maja 2024, je na FKKT v Ljubljani potekalo državno tekmovanje OŠ iz znanja kemije za Preglova priznanja.

Po izboru na regijskem tekmovanju se je na državno tekmovanje uvrstilo pet fantov. V aprilu in začetku maja smo veliko 6. in 7. ur preživeli v šoli ter se pripravljali na tekmovanje. Da ni zmanjkalo energije, je »padla« še kakšna čokolada.

Fantje so se odlično odrezali, saj so vsi osvojili priznanja.

Zlato priznanje so prejeli Jakob Štampe in Bor Brečko (8. razred) ter Anej Firšt  (9. razred).

Srebrno priznanje pa sta prejela Žiga Krajnik (8. razred) ter Lev Kodre (9. razred).

Fantje, BRAVO!

mentorica Barbara Petan

Državno tekmovanje iz znanja kemije Read More »

Dan ljubezni 2024 - OŠ Frana Kranjca Celje

Dan ljubezni 2024

23. 5. 2024 smo uglasili našo deželo v imenu ljubezni do glasbe, prijateljstva in ljubezni kar tako.

Ta dan smo po vsej Sloveniji zaigrali, zapeli in zaslišali v en glas pesem Dan ljubezni skupine Pepel in kri, ki se nam je že v letu 2013 pridružila na osrednjem prizorišču v Logatcu, saj je bil prvi dan ljubezni posvečen temu, da so obeležili 100-letnico tamkajšnjega pihalnega orkestra.

Vse preveč je besed, ki zaidejo s poti. Slabih novic, ki nas vodijo narazen. Zato mi raje povemo z glasbo.

Dan ljubezni je pravzaprav pobuda, da bi se ljudje vrnili k svojim prvinskim vrednotam in da bi skozi prizmo ljubezni pogledali na dogajanje okoli sebe, se poenotili.

Tako smo se tudi na naši šoli odločili ponovno sodelovati na 12. vseslovenskem dnevu – Dan ljubezni 2024  in tako s pesmijo povezali različne generacije.

V veselje nam je bilo, da je iz Ljubljane prišla tudi organizatorka ter pobudnica »DNEVA LJUBEZNI« gospa Mateja Lavrič in se nam pridružila pri petju.

Poglejte in prisluhnite.

Dan ljubezni 2024 Read More »

Scroll to Top
Skip to content