OBVESTILO – Unesco dan

V sredo, 7. 10. 2020, bo potekal UNESCO DAN – Moje mesto skrivnosti šepeta. Ker želimo ohranjati kulturno dediščino domačega kraja, smo se tudi letos vključili v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji, s čimer bomo naš projekt predstavili širši množici. Učenci boste skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivali skrivnosti o preteklosti našega mesta, pouk pa se bo iz šolskih klopi preselil na ulice celjskega mestnega jedra. Kulturni dan bo potekal v vsakem vremenu.

Organizacija in potek Unesco dneva:

  • JV bo. Predure in JVV pa odpadejo.
  • Odhodi jutranjih šolskih prevozov (tudi kombiji): samo 2. vožnja.
  • Unesco dan traja 5 šolskih ur (od 8.20 do 12.40).
  • Odhodi domov: edini avtobusi in kombiji: ob 13.30.
  • OPB 1-3 bo kot običajno. Po učence pridejo starši.
  • OPB 4 in 5 ter VV bodo do odhoda šolskih prevozov.
  • Do 8.00 odjavite kosilo, če ga ne boste koristili.
  • Popoldanske dejavnosti zunanjih izvajalcev do 16.30 odpadejo.
  • Stroške ogleda razstav boste poravnali preko položnice.

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – Unesco dan, 7.10.2020