Športna tekmovanja 2021/2022

Šolska, občinska in področna tekmovanja v okviru Športne zveze Celje in ostala tekmovanja v okviru društev v tem šolskem letu odpadejo zaradi razglašene pandemije kovid- 19.

Mentorja športnih tekmovanj: Metka Irgolič, Franc Božiček