Soustvarjajmo skupaj

V oddelku OPB 2. A smo se od 1. septembra dalje spoznavali, se učili strpnosti drug do drugega in medsebojnega sodelovanja. V okviru spoznavanja samega sebe in svojih prijateljev je bila rdeča nit pogovora, kako skupaj sodelujemo, si pomagamo, se poslušamo in smo spoštljivi tako do odraslih kot do vrstnikov. Preko socialnih iger smo spoznavali, zakaj je to pomembno in kako se sami počutimo v takšnem okolju. Učili smo se izražati svoje želje, potrebe in si pomagati med seboj.

Velik poudarek je bil tudi na soustvarjanju, kar pomeni, da vsi delujemo skupaj za isti cilj. Pri tem je potrebno veliko dogovarjanja in pozitivne komunikacije, kar je našim učencem šlo zelo dobro od rok. S tem namenom smo se preizkusili tudi pri skupinskem likovnem ustvarjanju, kjer smo izdelovali mozaik iz naravnih in jesenskih materialov.

Ker je ta tematika zelo pomembna za naše vsakodnevno dobro počutje pri sobivanju v skupnosti, bomo preko iger in drugih dejavnosti skozi šolsko leto to še pridno utrjevali.

Učiteljica Kristina Farkaš