Prvošolci v “LEAF-U”

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih smo v jesenskem času obiskali gozd, ga raziskovali, nabirali drevesne liste in plodove, jih med seboj primerjali in z njimi tudi ustvarjali.

Pri urah spoznavanja okolja smo ugotavljali lastnosti listnatih in iglastih dreves in jih določevali po drevesnem ključu. Znanje smo utrdili z igro Spomin in reševanjem učnih listov.

Komaj čakamo na novi letni čas, da vidimo, kaj se v gozdu dogaja takrat.

Učenci 1. razredov z učiteljicami