Praznujemo Erasmus dneve na naši osnovni šoli in drugod po Evropi

Zaključujemo  Erasmus projekt KA1  z naslovom  Priložnosti za učenje in širjenje znanja in uspešno prenašamo primere dobrih praks med učence in ostale sodelavce na šoli v pouk in druge dejavnosti (projektni dnevi, interesne dejavnosti…).

Za boljše počutje in premagovanje težav  na šoli  uvajamo 15 minutni SPROSTITVENI REKREATIVNI ODMOR, ki bo tematsko obarvan in bo vseboval različne sprostitvene dejavnosti, jogo, meditacijo, ples, dejavnosti in druženje  na prostem in nasploh učence uvajal v zdrav življenjski slog.

Z ustreznim pristopom  in  z novimi znanji tehnik sproščanja želimo pomagati učencem pri odpravljanju stresnih situacij in dobrega psihofizičnega počutja v šoli. Želimo, da se učenci v šoli čim bolje počutijo in uspešno premagujejo  težave pri učenju, ocenjevanju znanja,   so uspešni v odnosih med sošolci ipd.

Ustvariti  želimo ravnovesje med delom in sproščanjem, zato je sprostitveni rekreativni odmor namenjen vsem učencem od 1.– do 9. razreda.

Sprostitveno rekreativni odmor bomo  izvajali enkrat mesečno. Tako bodo tekom leta učenci lahko rotirali in se udeležili različnih dejavnosti sprostitveno rekreativnega odmora.