IZBIRNI PREDMETI 2024-25 / NAVODILO ZA e-PRIJAVO

Za naslednje šolsko leto si učenci 2. triade lahko izberete neobvezne izbirne predmete (NIP), učenci 3. triade pa si morate izbrati obvezne (OIP), lahko pa dodatno tudi neobvezni izbirni predmet (NIP) – nemščino.

Najprej si na spletni strani šole preberite splošna navodila in opise obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, da se boste lažje odločili.https://os-franakranjca.si/programi/izbirni-predmeti/

Učenci se doma prijavljate na izbirne predmete elektronsko, v programu LoPolis (https://www.lopolis.si), z dodeljenim geslom, ki ste ga prejeli že prejšnja leta (4.-8. razred) oz. ga prejmete na novo (3. razred) od učitelja računalništva, Cveta Prevodnika. Nanj se obračate tudi ob kakršnihkoli težavah pri elektronski prijavi.

Kdor se doma ne uspe prijaviti k izbirnim predmetom, mora svojo izbiro skupaj s svojim geslom čim prej sporočiti pomočnici ravnateljice Veroniki Jelen Polak po e-mailu veronika.jelen-polak@os-franakranjca.si ali se oglasiti v šoli pri njej.

Učenci od 6.-8. razreda:

OBVEZNO se vsi prijavite na obvezne izbirne predmete (OIP).

Izberete 2 ali največ 3 ure (nemščina ima 2 uri, ostali predmeti pa 1).

Najprej se odločite za želene predmete (zelena puščica), potem pa še za rezervne (modra puščica).

Če boste uveljavljali glasbeno šolo, namesto obveznih izbirnih predmetov označite tudi število ur (1 ali 2).

NEOBVEZNO (če želite) se lahko dodatno prijavite še na neobvezni izbirni predmet (NIP) – nemščino.

Učenci od 3.-5. razreda:

NEOBVEZNO (če želite) se lahko prijavite na neobvezne izbirne predmete (NIP): nemščino, računalništvo in šport.

Izberete največ 2 uri (nemščina ima 2 uri, ostali predmeti pa 1).

Preverite svoj izbor  in zaprite stran.

Rok prijav za vse je 24. april 2024.

Po tem datumu bo izbor zaključen in izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu, določeni.

Spremembe izbora lahko opravite samo do konca pouka v tem šolskem letu (do 24. 6. 2022) tako, da se oglasite pri pomočnici ravnateljice, Marini Hojnik Tanko.

IZBIRNI PREDMETI/NAVODILO ZA e-PRIJAVO.pdf

Scroll to Top
Skip to content