Dan zdravja (naravoslovni dan)

V četrtek, 7. 4. 2022, bo v šoli potekal naravoslovni dan na temo MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI. Učitelji in zunanji sodelavci bodo pripravili različne delavnice in druge aktivnosti.

ORGANIZACIJA:

 Vsi vozači (tudi s kombiji) pridejo v šolo z 2. šolskim prevozom (vozni red je priložen). Ostali pridejo v šolo ob 8.15. Vse predure torej odpadejo, prav tako JVV4-9.

  1. JV1 in JVV2-3 za učence 1. triade bo kot po navadi.
  2. TD traja skupaj 5 šolskih ur (do 12.40).
  3. Dejavnosti po 5. uri in v času PB odpadejo (do 16.00).
  4. Popoldanske izvenšolske dejavnosti po 16. uri bodo kot običajno. Učenci pridejo nazaj od doma.
  5. Šolski prevozi domov bodo ob 13.00 za učence 2.-5 razreda in tiste brez kosila

ter ob 13.30 za ostale učence in tiste, ki se vozijo s kombiji.

  1. OPB 1-3 se začnejo ob 12.45 in potekajo po urniku, OPB 4 in 5 ter VV pa izvedejo učitelji do odhoda 2. šolskih prevozov (13.30). Vmes kosilo po prilagojenem urniku.

Po učence 1. razreda in tiste, ki ne gredo domov s šolskim prevozom (izjeme), pridejo starši.

Ne pozabite odjaviti kosila, če ga ta dan učenec ne bo imel v šoli!

Vozni red šolskih prevozov 7.4.2022

Vodja Zdrave šole Mojca Flere in

vodja naravoslovnega dne Iris Frelih Turnšek

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.