Šolske potrebščine za 2022-23

Če potrebujete pomoč pri nabavi šolskih potrebščin in / ali delovnega zvezka, izpolnite priloženo vlogo in jo do 24. 6. 2022 posredujte razredniku ali svetovalni službi.

Vloga za dodelitev pomoči za šolske potrebščine (4-9. razred), PDF (119 K)

To vlogo čim prej pošljite na e-naslov: marina.hojnik@guest.arnes.si. Sprejemali jih bomo najpozneje do 24. 6. 2022.

Vlogo bomo odobrili, če bo v skladu s kriteriji (do 5. dohodkovnega razreda ali do 563,60 € povprečnega mesečnega dohodka na osebo) in v okviru razpoložljivih potrebščin oz. sredstev.   

Razdelili bomo nove šolske potrebščine in zvezke, ki nam jih podarijo humanitarne idr. organizacije.

Delovne zvezke pa bo šola kupila iz sredstev šolskega sklada.

Če od nas ne boste prejeli drugačnega obvestila, pred septembrom ne nabavljajte šolskih potrebščin in / ali delovnih zvezkov, za katere ste podali to vlogo.

Prevzamete jih v šoli po 25. 8. 2022 oz. prvi šolski dan, 1. 9. 2022.