Pouk bo potekal po modelu B

Spoštovani starši, dragi učenci,

šolske počitnice se počasi zaključujejo, upamo, da ste jih preživeli varno, lepo in da se veselite začetka novega šolskega leta. Pričetek šolskega leta je v sredo, 1. septembra 2021.

Delo  bo potekalo po modelu B, kar pomeni, da se bodo pouk in dejavnosti odvijale v šolskih prostorih ob upoštevanju vseh omejitev in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s korona virusom. Verjamem, da bomo vsi skupaj ravnali odgovorno in tako prispevali k varnemu in spodbudnemu učnemu okolju, predvsem pa poskrbeli, da bo pouk čim dlje  potekal v šolskih prostorih. V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih epidemioloških razmerah. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obveščali.

 1. V šolo smejo priti le zdrave osebe.

Vsi starejši od 15 let, ki vstopajo v šolo, morajo izpolnjevati pogoj PCT in nositi masko. Na vhodu v šolo si razkužijo roke in se evidentirajo. Starši v šolo ne prihajate, razen individualno po dogovoru z učiteljem ali na osnovi vabila, in to na vhodu za odrasle. Ostali vhodi v šolo bodo v času pouka zaklenjeni.

Učenci v šolske prostore vstopajo in izstopajo sami. Vhodi za učence so ločeni po triadah in določeni tako kot preteklo leto.

Starši oz. njihovi spremljevalci (lahko) mlajšega otroka pospremite do vhoda v šolo 1. triade in ga tam tudi prevzamete – vse enako kot lani. V šoli bodo dežurni delavci, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo lažje znašli.

Čje potrebno, starši svoje otroke počakate pred šolo. Učencev 2.-9. razreda ne vozite do šolske stavbe, da preprečimo nevarno prometno gnečo pred šolo.

Skupaj si prizadevajmo, da bodo otroci čim bolj samostojni, hkrati pa želimo zmanjšati prometno gnečo in število stikov različnih oseb znotraj šolskega prostora.

 1. Šola bo v celoti izvajala tako obvezni kot razširjeni program. To pomeni, da bomo v šoli poleg pouka obveznih predmetov izvajali tudi pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, dodatni in dopolnilni pouk, dodatno strokovno pomoč ter dneve dejavnosti. Izvajali bomo jutranje varstvo za 1. razred, podaljšano bivanje za 1.-5. razred in varstvo vozačev za 2.-9. razred. V 8. in 9. razredu bomo pouk MAT, SLJ in TJA izvajali v manjših učnih skupinah. V omejenem obsegu in spremenjeni obliki bomo izvajali interesne dejavnosti. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo izvedli predvidene ekskurzije, tečaje in šole v naravi ter obogatitvene dejavnosti. Celotni program bomo v največji možni meri izvajali ob upoštevanju priporočil za omejevanje širjenja virusa. Zaradi organizacijskih, prostorskih in kadrovskih pogojev pa bo lahko prihajalo do sprememb oz. prilagoditev pri izvajanju pouka predvsem v polnih skupinah, kjer se učenci združujejo iz več razredov (npr. izbirni predmeti).

Pouk obveznih predmetov bo tudi za predmetno stopnjo v glavnem potekal v matičnih učilnicah. Učenci se bodo selili samo pri pouku v skupinah (šport, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, manjše učne skupine, izbirni predmeti, varstvo, podaljšano bivanje idr. neobvezne dejavnosti).

 1. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev se bo izvajalo samo za prijavljene učence. Zjutraj lahko v varstvo vozačev prihajajo samo vozači s kombiji, vsi ostali prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci odhajajo po pouku domov takoj, ko je mogoče, najkasneje pa do zaključka njihove skupine po urniku. Tako v največji možni meri preprečimo mešanje skupin oziroma združevanje.
 2. Starši ste otroka na šolsko prehrano prijavili ob zaključku lanskega šolskega leta. Šola bo zagotavljala malico za vse učence in popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Zajtrk bo na voljo za prijavljene učence 1. razreda v jutranjem varstvu in vozače 2. in 3. razreda, ki so zjutraj vključeni v varstvo vozačev. Kosilo pa bo potekalo po določenem urniku in z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 3. Za učence vozače je organiziran šolski prevoz kot do sedaj. Vozni red je objavljen v priponki. Vsi učenci vozači morajo pravilno nositi maske ter si v ob vstopu v vozila razkužiti roke. Za maske poskrbite starši. Če učenec ne bo upošteval navodil, se mu do nadaljnjega lahko prepove šolski prevoz.
 4. Še vedno bodo v veljavi vsa priporočila in navodila NIJZ.
 • NAJBOLJ POMEMBNO: v šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19, ste starši dolžni takoj obvestiti ravnateljico oz. šolo (telefon, elektronska pošta tajništva).
 • Če v šoli opazimo ali učenec sam sporoči o slabem počutju, vas takoj obvestimo, da pridete ponj. Zato je nujno, da šoli posredujete vaše dosegljive kontakte in spremembe le-teh.
 • Učenci si bodo ob vstopu v šolo razkužili roke in si jih večkrat dnevno umivali z milom. Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Učenci si potrebščin idr. stvari med seboj ne izposojajo, zato je toliko pomembneje, da v šolo prinašajo vse potrebno.
 1. Vsi učenci uporabljajo maske v skupnih prostorih šole (npr. hodniki, WC-ji, garderobe, ob vstopu v jedilnico …). Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske ves čas pouka, razen pri pouku ŠPO. Zaposleni in zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko v vseh prostorih šole.

Če učenec ne bo nosil maske, bomo starše takoj seznanili z obveznostjo nošenja mask, kot jo odloča veljavni odlok, in se pogovorili z njimi. Če kljub temu učenec ne bo nosil maske, je šola dolžna o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki bo ukrepal dalje.

 1. Prostovoljno samotestiranje učencev 7. do 9. razreda določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS- CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v UL RS št. 133/21, 23. 8. 2021 in se bo pričel uporabljati 1. septembra 2021. Učenci se bodo testirali enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencem, rojenim od 1.1.2001 do 31.12.2010, pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, teste pa lahko starši pridobite v katerikoli lekarni od ponedeljka, 30. 8. 2021, po predložitvi kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da je učenec prebolel Covid-19 in od tega ni minilo več kot šest mesecev ali pa je učenec cepljen, ne izvaja samotestiranja.

V primeru pozitivnega rezultata testa morajo starši oziroma zakoniti zastopniki obvestiti izbranega zdravnika ali dežurno službo, ki učenca napoti na testiranje s PCR testom. V tem času učenec ostane doma. Če je rezultat PCR testa pozitiven, pa so starši oz. zakoniti zastopniki dolžni takoj obvestiti šolo.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

 1. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo ob vseh ukrepih predvidoma potekali v šoli po predhodnem dogovoru.

Delo v takih razmerah je za vse zahtevno, potrebno bo veliko dobre volje, prilagajanja, sodelovanja in razumevanja. V preteklem letu smo dokazali, da  zmoremo in verjamem, da bomo tudi v naprej.

Lepo vas pozdravljam.

Danica Šalej, ravnateljica