OBVESTILO: odklepanje vrat

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo glavni vhod v šolo odprt med 7.00 in 7.30. V šolo jih bosta spuščala učitelja jutranjega varstva vozačev in jih usmerila k dejavnostim, ki jih imajo učenci na posamezni dan (dodatni, dopolnilni pouk, varstvo vozačev …).

Do 8.10 bodo vhodi v šolo zaklenjeni, razen vhoda pri 1. triadi.

Učenci naj prihajajo v šolo do 7.30 ali po 8.10.

                                                                                    Kolektiv OŠ Frana Kranjca Celje