Obvestilo o tehniškem dnevu

Tehniške delavnice – polepšajmo praznične dni

V sredo, 8. 12. 2021, bo za vse učence potekal 1. del tehniškega dne, Tehniške delavnice – Polepšajmo praznične dni, v času od 3. do 5. šolske ure. Učenci bodo imeli delavnice v matičnih učilnicah. O potrebščinah, ki jih učenci potrebujejo s seboj, se pogovorijo z razrednikom.

Zjutraj bo potekalo vse kot običajno: obe jutranji vožnji, JV in JVV. Predure in prvi dve uri bo pouk po urniku. Dan dejavnosti se zaključi s peto šolsko uro. Izbirni predmeti, interesne in druge dejavnosti bodo odpadle.

Prav tako do 16.30 na šoli odpadejo popoldanske dejavnosti zunanjih izvajalcev.

  1. odhod ŠOLSKIH AVTOBUSOV ob 13.30 za 2.̶ 5. razred in učence brez kosila
  2. odhod ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJEV ob 14.00 za ostale učence

Po učence, ki bodo ostali v OPB (1, 2, 3), pridejo starši.

vodja tehniškega dne, Tanja Remih