Nacionalni projekt MOJE PRAVICE

10.decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Tudi na naši šoli obeležujemo 10. december kot Dan človekovih pravic. V okviru projekta smo na ravni cele šole v okviru tehniškega dne izvedli delavnice in različne dejavnosti, s katerimi smo želeli doseči, da mladi spoznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Kot šola nosilka nacionalnega Unesco ASP projekta smo k sodelovanju povabili tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove.

Letošnje delo v projektu je potekalo na daljavo in večinoma preko spletnih učilnic, zato smo pripravili razstavo v virtualni obliki. Tri šole pa so uspele poslati izdelke na matično šolo – z njihovo pomočjo smo v avli šole pripravili manjšo razstavo izdelkov. Kako ustvarjalni so bili učenci, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

MOJE PRAVICE (padlet.com)

praviccce

Vodja projekta Mateja Rokavec