Žekar, Alja

Žekar, Alja

Učiteljica razrednega pouka in angleščine
Poučuje: DRU 5, OPB 5. b, TJA 4, 5, DOD IN DOD 4, 5