Žekar, Alja

Žekar, Alja

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: LUM 5, DRU 5, OPB 4. a, ISP-NAD