Petan, Barbara

Petan, Barbara

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije
Poučuje: NAR 6., 7., BIO 8. b, 9. b, KEM 8., 9., OIP-POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9