Meštrov, Nataša

Meštrov, Nataša

Učiteljica razrednega pouka
Poučuje: MAT 4, DRU 4, GUM 4, DOP in DOD MAT 4, OPB 4a, ISP-NAD