Lončar, Klara

Lončar, Klara

Učiteljica v podaljšanem bivanju
Poučuje: OPB 2a