Jelen Polak, Veronika

Jelen Polak, Veronika

Pomočnica ravnateljice ter učiteljica angleščine
Poučuje: TJA 7. a, 8./1, 9./1, DOP in DOD TJA 8, 9