Flere, Mojca

Flere, Mojca

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka
Poučuje: BIO 9, GOS 6, OIP-SPH, OIP-NPH, OIP-RČL