Poklicna orientacija

Poklicna orientacija

Informiranje, diagnosticiranje, svetovanje, vzgoja

Informiranje učencev in staršev o dejavnikih poklicne izbire in štipendiranju, možnostih in pogojih vpisa v srednje šole, seznanjanje s šolami in poklici, organizacija obiskov v srednjih šolah in podjetjih, ugotavljanje poklicnih namer, vodenje vpisa v srednje šole, izvedba ostalih akcij poklicne orientacije v 8. in 9. razredu po rokovniku MIZŠ, celotna priprava in izvedba nacionalnega preverjanja znanja.