Poklicna orientacija

Poklicna orientacija

Informiranje, diagnosticiranje, svetovanje, vzgoja

V 1.-6. razredu je poklicna vzgoja del vsebin pri rednih predmetih pouka in drugih šolskih dejavnostih.

V 7., 8. in 9. razredu pa poteka postopno informiranje učencev in staršev o dejavnikih poklicne izbire, o možnostih in pogojih vpisa v srednje šole, seznanjanje s šolskim sistemom v Sloveniji, srednjimi šolami in poklici, organizacija kariernih prireditev in obiskov v srednjih šolah in podjetjih, ugotavljanje poklicnih namer, svetovanje ob odločanju, prijavah za vpis v srednje šole in prenosih prijav, izvedba vpisnega postopka, ostale akcije poklicne orientacije po rokovniku MIZŠ.

Za vsa vprašanja v zvezi z odločanjem za srednje šole in poklicno kariero se lahko oglasite pri pedagoginji Marini Hojnik Tanko v kabinetu 37.

Informacije pa so na voljo tudi na povezavah:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (vpis v SŠ)

https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=63002 (naša spletna učilnica Šolsko svetovalno delo – Poklicna orientacija)

https://esvetovanje.ess.gov.si/ (odkrivanje samega sebe: lastnosti, interesi, kompetence …)

http://www.mojaizbira.si/ (opisi poklicev, šole)

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zoisove-stipendije/ (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS)

Scroll to Top
Skip to content