Obvestilo za starše o uporabi informacijskega sistema Lo.Polis

Naša šola uporablja sodobna digitalna orodja, med katerimi je ključnega pomena informacijski sistem Lo.Polis. V tem informacijskem sistemu vodimo podatke v dnevnikih, redovalnicah in drugih predpisanih šolskih evidencah ter z uporabo sistema izboljšujemo preglednost vpisanega, sledenje doseganja učnih ciljev in napredovanja znanja. Informacijski sistem učinkovito podpira pripravo in organizacijo šolskega dela ter sprejemanje odločitev, ki so potrebne za uspešno delovanje šole.

 Pomemben del informacijskega sistema je tudi omogočanje digitalnega dostopa do ključnih podatkov staršem in učencem/dijakom oziroma digitalno obveščanje po elektronski pošti ali sms sporočilih.

Ker ima šola omejene vire za informatiko in informacijsko varnost, glede delovanja sistema skupaj z velikim številom drugih šol sodeluje z dvema uveljavljenima partnerjema: LOGOS.SI, ki je razvil in vzdržuje informacijski sistem Lo.Polis, ter Pošto Slovenije, ki zagotavlja varno infrastrukturo, na kateri informacijski sistem v oblaku deluje.

S celovitimi pogodbenimi okvirji je zagotovljena skrb za informacijsko varnost in spoštovanje varstva osebnih podatkov skladno z evropskimi in slovenskimi predpisi ter mednarodnimi standardi in priporočili. Izvajajo se številni organizacijski in tehnološki varnostni ukrepi. Pri ponudnikih delujejo pooblaščene osebe za varstvo podatkov, oba ponudnika sta tudi pod strogim nadzorom tako Informacijskega pooblaščenca RS kot tudi nadzornega odbora vseh šol, ki jim zagotavljata svojo digitalno podporo.

Več: Informacije o uporabi portala Lo.Polis (PDF)


Več informacij:

Informacijski sistem Lo.Polis: www.lopolis.si

Podjetje LOGOS.SI: www.logos.si