Šerbec, Alenka

Šerbec, Alenka

Učna pomoč (javna dela)
Izvaja: UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem in učencem z učnimi težavami, JVV, VV