Žgajner, Barbara (nadomešča Saro Prevolnik)

Žgajner, Barbara (nadomešča Saro Prevolnik)

Učiteljica slovenščine
Poučuje: SLJ 8./3, 9./3, OPB 3b, ISP-NAD