Prevodnik, Cveto

Prevodnik, Cveto

Učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Poučuje: LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, ROM, ROID