Hojnik Tanko, Marina

Hojnik Tanko, Marina

Pomočnica ravnateljice, Svetovalna služba – pedagoginja
Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje, poklicna orientacija, socialne stiske