Hojnik Tanko, Marina

Hojnik Tanko, Marina

Svetovalna služba – pedagoginja
Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje, poklicna orientacija, socialne stiske