Brkič, Alma

Brkič, Alma

Informatorka, spremljevalka (javna dela)
Izvaja: spremstvo učencev, dežurstvo, JVV, VV