UNESCO ASPnet

UNESCO ASPnet

Kazalo vsebine

Splošno o slovenski mreži UNESCO ASPnet

Naša šola je že 23 let ena od izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 180 državah sveta. Življenje in delo šole je prežeto z UNESCO-vimi temami:

 1. Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju
 2. Izobraževanje za trajnostni razvoj
 3. Mir in človekove pravice
 4. Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo učence pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se, da bi znali delati.
 3. Učiti se biti.
 4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Letos bomo sodelovali v naslednjih UNESCO projektih:

 • Tabor ustvarjalcev dobrih vesti
 • Pletemo niti mreže z eko bontonom
 • Veselje do znanosti
 • Učenec poučuje
 • UNESCO vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano
 • Vzgajamo zelišča: V starem iščemo novo
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Branje – moje sanje
 • Moder stol – nekdo misli nate
 • UNESCO tek mladih
 • Širimo solidarnost
 • Dediščina v rokah mladih – Mladi posvojijo spomenik

Naša šola izvaja dva nacionalna UNESCO ASP projekta: DREVO = ŽIVLJENJE (K. Krbavac Kenda) in Moje pravice (A. Kunej), preko katerih se povezujemo znotraj slovenske mreže UNESCO ASP. V Evropskem tednu kulturne dediščine pa bomo ponovno izvedli UNESCO dan – Moje mesto skrivnosti šepeta (K. Krbavac Kenda), ko se učenci preselijo iz šolskih klopi na ulice mestnega jedra in na ta način spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja.

Spletna stran (aspnet.si)

Naši projekti

NACIONALNI PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE

Osnovni cilj našega projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 8. globalnemu cilju – DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST. Cilj govori o spodbujanju trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, polni in produktivni zaposlenosti ter dostojnemu delu za vse.
Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo ohranjati gospodarsko rast na prebivalca, izboljšati produktivnost gospodarstva in postopno izboljševati učinkovitost rabe virov pri proizvodnji in porabi ter si prizadevati, da gospodarska rast ne bo povzročala degradacije okolja. Prav tako želijo zagotoviti polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim in ženskam, tudi mladim in invalidnim, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo enake vrednosti.

K sodelovanju želimo pritegniti čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Več: DREVO = ŽIVLJENJE

NACIONALNI PROJEKT MOJE PRAVICE

10. decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Tudi na naši šoli obeležujemo 10. december kot Dan človekovih pravic. V okviru projekta  na ravni cele šole izvedemo delavnice in različne dejavnosti, s katerimi želimo, da mladi spoznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Kot šola nosilka nacionalnega UNESCO ASP projekta povabimo k sodelovanju tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije.

Več: Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2023

UNESCO DAN in teden kulturne dediščine

Naše knežje mesto Celje ima bogato zgodovino in je zaradi tega zanimivo za odkrivanje ter spoznavanje njegovih znamenitosti. Z našim projektom UNESCO DAN – Moje mesto skrivnosti šepeta smo tudi letos vključeni v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji in s tem naš projekt predstavljamo širši množici.

Učenci na projektni dan skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivajo skrivnosti o preteklosti našega mesta. Pouk se iz šolskih klopi preseli na ulice celjskega mestnega jedra in na ta način učenci spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja. Pri tem se uspešno povezujemo s kulturnimi ustanovami Celja, kjer nam ustrezni strokovnjaki s svojim znanjem pomagajo h kakovostni izvedbi tega dne.

Več: UNESCO dan 2023

UNESCO pridružene šole
Scroll to Top
Skip to content