UNESCO ASPnet

UNESCO ASPnet

Kazalo vsebine

Splošno o slovenski mreži UNESCO ASPnet

Naša šola je že 22 let ena od izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 180 državah sveta. Življenje in delo šole je prežeto z Unescovimi temami:

 1. Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju
 2. Izobraževanje za trajnostni razvoj
 3. Mir in človekove pravice
 4. Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju Unesco načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo učence pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se, da bi znali delati.
 3. Učiti se biti.
 4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Naša šola izvaja dva nacionalna Unesco ASP projekta: DREVO = ŽIVLJENJE (K. Krbavac Kenda) in Moje pravice (M. Rokavec), preko katerih se povezujemo znotraj slovenske mreže Unesco ASP. V Evropskem tednu kulturne dediščine pa bomo ponovno izvedli Unesco dan – Moje mesto skrivnosti šepeta (K. Krbavac Kenda), ko se učenci preselijo iz šolskih klopi na ulice mestnega jedra in na ta način spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja.

Koordinatorica: Sara Prevolnik

Spletna stran (aspnet.si)

Naši projekti

DREVO = ŽIVLJENJE

Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 6. globalnemu cilju – ČISTI VODI IN SANITARNI UREDITVI. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo omogočiti enakopraven dostop do ustrezne sanitarne ureditve in higiene ter odpraviti opravljanje potrebe na prostem, pri čemer je potrebno ustrezno pozornost nameniti ženskam in deklicam ter ljudem v težkih življenjskih okoliščinah. Posebno pozornost namenjajo zmanjševanju onesnaževanja, omejevanju izpustov nevarnih kemikalij ter povečanju recikliranja.

K sodelovanju želimo pritegniti čim več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

Več: DREVO = ŽIVLJENJE

MOJE PRAVICE

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Vodja projekta: Mateja Rokavec

Več: Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021

UNESCO DAN in teden kulturne dediščine 2021

Naše knežje mesto Celje ima bogato zgodovino in je zaradi tega zanimivo za odkrivanje ter spoznavanje njegovih znamenitosti. Z našim projektom UNESCO DAN – Moje mesto skrivnosti šepeta smo tudi letos vključeni v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji in s tem naš projekt predstavljamo širši množici.

Učenci na projektni dan skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivajo skrivnosti o preteklosti našega mesta. Pouk se iz šolskih klopi preseli na ulice celjskega mestnega jedra in na ta način učenci spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja. Pri tem se uspešno povezujemo s kulturnimi ustanovami Celja, kjer nam ustrezni strokovnjaki s svojim znanjem pomagajo h kakovostni izvedbi tega dne.

Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda

Več: UNESCO dan 2021

Sodelovanje v projektih

Projekti, v katerih bomo sodelovali v šol. letu 2021/2022:

 • Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja
 • Tabor ustvarjalcev dobrih vesti
 • Pletemo niti mreže
 • ENO Tree Planting
 • Veselje do znanosti
 • Učenec poučuje
 • Unesco vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano
 • Vzgajamo zelišča: V starem iščemo novo
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Branje – moje sanje
 • Moder stol – nekdo misli nate
UNESCO pridružene šole