Starši

Oddaja Terapevt v živo

Spoštovani!

Vseslovensko družbeno odgovoren program neodvisen.si bo v ponedeljek, 31. 1. 2022 nadaljeval z nizom oddaj “V ŽIVO OB 20.00”. Po uspešno izvedeni premierni oddaji BOJEVNIK, bo tokrat oddaja z naslovom TERAPEVT, katere gost v studiu bo Miha Kramli z dolgoletnimi terapevtskimi izkušnjami.

V oddaji boste poslušalci lahko dobili odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo v stiskah povezanih z vsemi oblikami zasvojenosti. Tudi tokratna oddaja bo gledalcem omogočala zastavljanje vprašanj, na katera bosta Miha Kramli in Bojan Kodelja odgovarjala v živo.

Učitelji in starši lahko do dogodka dostopate preko povezave https://omrezje.neodvisen.si/social/dogodki/online-v-zivo/sirsa-druzba/terapevt ali na naši neodvisni Facebook strani.

Predhodna prijava ni potrebna.

Lep pozdrav,

ustvarjalci programa neodvisen.si

Oddaja Terapevt v živo Read More »

Samotestiranje – obvestilo za starše

Spoštovani starši.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021). Kljub temu, da smo ravnatelji ministrstvu jasno in zavzeto izpostavili organizacijo samotestiranja v šolah in zahtevali spremembe, je vlada na včerajšnji seji odločila, da bo potekalo samotestiranje učencev od 1. do 9. razreda v šoli. Premaknili so le datum začetka samotestiranja učencev v šoli. Danes smo se ponovno odzvali z izjavo za javnost.

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, vas prosim, da nas boste o tem obvestili z dokazili, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole, ki bo skupaj z izjavo staršev o samotestiranju objavljen naknadno.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok ob vaši prisotnosti poskusi izvesti samotestiranje sam.

Vse nadaljnje informacije boste prejeli pravočasno.

Kljub težkim razmeram (v tem tednu so bile potrjene okužbe pri več učencih) si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo, zato ne porušimo zaupanja, sodelovanja in vsega dobrega, ampak s pozitivno energijo in podporo pomagajmo otrokom pri doseganju učnih uspehov in napredovanja v razvoju osebnosti. S skrbnim in odgovornim ravnanjem pa bomo vsi skupaj pripomogli, da zmanjšamo možnost širitve okužb.

Hvala Vam za razumevanje in pomoč.

Želimo Vam vse dobro, pazite nase in ostanite zdravi.

Danica Šalej,

ravnateljica in strokovni delavci

Samotestiranje – obvestilo za starše Read More »

UČBENIŠKI SKLAD 2021/22 – Obvestilo staršem (Naročanje gradiv in potrebščin za šolsko leto 2021/22)

VLOGA ZA DODELITEV POMOČI ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE IN / ALI DELOVNE ZVEZKE.pdf

OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Izbor učnih gradiv in potrebščin je na svoji seji potrdil Svet staršev. …

Preberi več

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 po razredih.pdf

UČBENIŠKI SKLAD 2021/22 – Obvestilo staršem (Naročanje gradiv in potrebščin za šolsko leto 2021/22) Read More »

Starši – Svet staršev

Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo šolski Svet staršev.

Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole.

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge: 

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnika v Svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

POVEZAVE NA STRANI …

Starši – Svet staršev Read More »

Scroll to Top
Skip to content