Šolski sklad

QR koda za foto plačilo v šolski sklad

Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti posameznikov ali skupin, ki niso pokrite s strani financerjev. Šoli omogoča pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti in pomoč socialno šibkim učencem.

S čim se polni blagajna šolskega sklada?

S prispevki staršev, občanov, z donacijami, s sponzorstvi, s prispevki drugih fizičnih ter pravnih oseb, s prihodki od dobrodelnih in drugih kulturnih prireditev ter zbiralnimi akcijami. Skupaj z učenci smo sprejeli sklep, da 50 % sredstev od zbranega odpadnega papirja namenimo šolskemu skladu.

Zakaj  porabimo denar iz šolskega sklada?

Sofinanciramo prevoze učencev na tekmovanja, subvencioniramo šolo v naravi, ekskurzije, vstopnine gledaliških, kino, baletnih ter drugih predstav, financiramo različna tekmovanja, intenzivne pevske vaje, obisk znanih kulturnih delavcev ter umetnikov, nagrado za Naj frakce.

Če ste pripravljeni prispevati in polniti šolski sklad OŠ Frana Kranjca Celje, lahko nakažete sredstva na spodnji tekoči račun. Znotraj mobilne spletne banke lahko na tej strani preberete QR kodo (foto plačilo) in vnesete znesek, ki ga želite donirati v šolski sklad.

TRR šolskega sklada OŠ Frana Kranjca Celje: 01211-6030646390 

Scroll to Top
Skip to content