Prevozi

Šolski prevozi

lilival
Moja varna pot v šolo

Plačnik prevozov je MOC, ki je tudi letos šoli odobrila eno vožnjo šolskih avtobusov iz vseh smeri zjutraj in tri vožnje po pouku, kar omogoča učencem, da se lahko odpeljejo domov po peti, šesti ali sedmi uri pouka, odvisno od obveznosti, ki jih imajo. Prav tako pa MOC financira prevoz najbolj oddaljenih učencev s kombiji iz Zgornje Košnice, Lisc, s Starega gradu oz. iz Zvodnega, Pečovnika (izpod Celjske koče) in Lovske koče.

Če učenci čakajo zjutraj na pouk oz. prevoz domov, morajo počakati v varstvu vozačev.

Prevoznik sme odstraniti iz avtobusa oz. kombija učenca, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike in voznika ali ne spoštuje predpisov o javnem redu med vožnjo.

Ob nepravilnostih v zvezi s prevozi se starši obrnete neposredno na prevoznika.

Prevoznik NOMAGO, je poslal v šolo Pravila obnašanja v avtobusu – javni red, nekaj pravil pa smo dodali tudi mi:

  • Učenci odhajajo iz šole na avtobusno postajo po dogovorjenem urniku v spremstvu spremljevalca. Pod njegovim nadzorom mirno počakajo avtobus oz. kombi na pločniku ali ob hišici.
  • Učenec se sme voziti samo s šolskim prevozom, ki mu je odobren. V druge smeri in z drugim avtobusom oz. kombijem se brez dogovora z ravnateljico ne sme voziti.
    Pri vstopu v avtobus je učenec dolžan povedati svoje ime in razred, če voznik preverja prisotnost.
  • Na avtobus oz. kombi vstopajo mirno, tako da zagotovijo varen vstop sebi in ostalim potnikom.
  • Prvi sedeži na avtobusu so rezervirani za učence z gibalnimi težavami ali poškodbami.
  • Za primerno vedenje na šolskih prevozih je odgovoren vsak učenec zase. Ob kršitvah odgovarja prevozniku (Izletnik). Šola je odgovorna za učence (dokler ima odobrenega spremljevalca na šolske prevoze) do vstopa na avtobus oz. kombi.
  • Učenec mora v avtobusu oz. kombiju upoštevati pravila obnašanja, paziti na red in čistočo. V primeru nastale škode zaradi malomarnosti je dolžan le – to prevozniku poravnati.
  • Zaradi varnosti je hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana. Učenec mora sedeti na svojem sedežu, pripet z varnostnim pasom.
  • Prevoznik ni dolžan sprejeti v avtobus učenca, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočal izvršiti njegove obveznosti do drugih potnikov (povzročanje nasilja, hrupa, nereda …).
Scroll to Top
Skip to content