OBVESTILO ZA TEHNIŠKI DAN 15. 12. 2021 – vozni red šolskih prevozov

 PRIHODIPostajališčaODHODI
Relacija prevoza12 345

 Celje-

 Skalna klet-

 Polule 

 šolska AP

 

7.56

7.57

7.59

8.00

8.02

8.05

Celje Zavodna

Celje Selce tran.

Cesta na Grad (križišče)

Cesta na Grad (na hribu)

Skalna klet

Šolska AP

 

 

 

 

 

14.00

 

 

 

 

 

14.50

 

 Celje AP-

 Polule šolska

 AP-

 Zagrad/Celju

 

7.59

8.00

8.01

8.02

8.04

8.05

Zagrad/Celju

Zagrad/Celju trg.

Zagrad/Celju Žična

Zagrad/Celju gost.

Celje pod gradom m.

Šolska AP

 

 

 

 

 

14.00

 

 

 

 

 

14.50

 

 Tremerje-

 Košnica-

 Polule

 šolska AP

 

7.37

7.40

7.41

7.42

7.57

7.58

Tremerje obr.

Tremerje

Košnica/Celju

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

 

 

 

 

 

14.00

 

 

 

 

 

14.50

 

 

* Sp. Košnica – Lisce

 

 

7.25

7.30

7.33

7.34

7.35

7.46

7.48

7.50

7.51

7.54

7.57

8.01

8.02

8.04

Sp. Košnica /Celju

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

Polule

Košnica/Celju Kragolnik

Košnica/Celju 62

Lisce-Anski vrh kapela

Lisce-Anski vrh

Lisce 2

Maistrova-Lovska koča K.

Celje Breg Partizanska

Celje Breg Most

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50

 

* Celje Stari Grad –

  Osenca

 

7.27

7.32

7.38

7.39

7.41

7.44

7.52

8.00

Celje Stari Grad

Zvodno Kapela (PL)

Celje Cesta na Grad K.

Celje Cesta na Grad bife

Skalna klet

Šolska AP

Osenca

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50

 
* Požnica kam. -Pečovnik  

7.26

7.31

7.36

7.43

7.46

7.49

7.52

7.55

8.00

Požnica kam.

Celjska koča

Zg. Rifengozd kapela

Plate k PL

Pečovnik Čater (PL)

Pečovnik 20a (PL)

Pečovnik 14 (PL)

Pečovnik 9 (PL)

Šolska AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50

 

* Lovska koča –

  Zg. Polule  

 

 

7.52

7.55

7.57

7.59

8.01

Maistrova-Lovska koča K.

Zg. Polule Lovski dom

Zg. Polule

Zg. Polule Belej

Šolska AP

 

 

 

 

 

14.50

 

Nov kombi

Košnica/Celju Igrišče (PL)

07:41

 

 

Košnica/Celju Cvetrežnik (PL)

07:44

 

 

Polule BS

08:04

14.50