NAROČANJE GRADIV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Izbor učnih gradiv in potrebščin je na svoji seji potrdil Svet staršev.

V šolskem letu 2024/25 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda
  • stroške nabave učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred.

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj najkasneje do 20. 6. 2024 o tem pisno ali po elektronski pošti obvestijo upravljalko učbeniškega sklada, Dragico Milojević, na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje oziroma na dragica.milojevic@guest.arnes.si.

Vsi učenci ob koncu šolskega leta vrnejo učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Vse likovne potrebščine za učence od 1. do 5. in del likovnih potrebščin za učence od 6. do 9. razreda nabavi šola, starši pa stroške poravnajo po položnici. V sodelovanju s Kopijo-novo in Mladinsko knjigo smo pripravili izbor gradiv in potrebščin. Vse potrebščine lahko pri izbrani založbi naročite tudi preko spletnega obrazca oz. preko spletne povezave, ki je pripisana spodaj:

  • Kopija-nova

https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=3g&pmid=pgfke8v5n028

  • Mladinska knjiga

https://emka.si/pages/solsko-leto/osnovna-sola-frana-kranjca-osnovna-sola-splosni-program-1-razred-1244240?parenthandle=osnovna-sola-frana-kranjca&program=Splo%C5%A1ni%20program

 

Hkrati želimo starše bodočih šestošolcev opozoriti na možnost nakupa Atlasov sveta za osnovne in srednje šole preko naročilnic založbe Mladinska knjiga, ki jih ponuja po znižani ceni. Naročilnice bodo učenci prejeli v šoli.

Seznami po razredih:

Seznam potreščin po razredih za šol. l. 2024/25 (PDF, 444 K, zadnja sprememba – 14. 6. 2024)

Upravljalka učbeniškega sklada
Dragica Milojević

Scroll to Top
Skip to content