Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2023

logo-os-frana-kranjca
UNESCO pridružene šole

Kazalo vsebine

Spoštovani!

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Vsebinski potek projekta

1. Učence seznanite s Konvencijo o otrokovih pravicah  in/ali z Deklaracijo človekovih pravic. Za uvodno motivacijo si lahko izberete ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo, igro vlog … Učenci si nato izberejo eno pravico, se o njej pogovarjajo ter oblikujejo svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Spodbudite jih k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu in globalni solidarnosti ter o vzrokih in posledicah kršenja človekovih pravic. Pogovorite se tudi o naših odgovornostih ter oblikujte stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic.

2. Izvedemo delavnico v sklopu pouka ali drugih dejavnosti.

  • Delavnica naj vključuje razpravo na temo tiste pravice, ki so si jo učenci izbrali in s tem dovolite, da imajo učenci možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj ter argumentov o izbrani pravici. Učenci naj oblikujejo tudi želje oziroma spodbudne misli za ljudi, ki jim je ta pravica kršena.

  • V povezavi z razpravo o izbrani pravici pa naj učenci še likovno-literarno ustvarjajo. Izdelajo poljubno NOVOLETNO DARILO iz poljubnega materiala, poljubne velikosti in nanj napišejo/narišejo željo oziroma spodbudno misel v obliki risbe (mlajši otroci), pesmi, besedila, besede/besedne zveze … Mlajši lahko ostale stranice darila zapolnijo z risbicami z novoletnimi motivi. Zaželeno je, da bi nekaj daril odposlali ustreznim humanitarnim organizacijam in drugim ustanovam v vašem kraju in s tem osmislili in aktualizirali dogodek.

3. Enega do največ tri darila pošljite najkasneje do 1. decembra 2023 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE. Na vidno mesto zapišite ali nalepite tudi ime vaše šole.

4. Zaželeno je, da projekt meseca decembra aktualizirate še s pisanjem apelov  Vsako pero šteje, pod okriljem Amnesty International. Vsa navodila za pisanje najdete na njihovi spletni strani.

5. Projekt bomo zaključili 10. decembra, na svetovni dan človekovih pravic, kjer bomo NOVOLETNA DARILA razstavili na razstavi v šoli nosilki projekta, odprti za širšo javnost. Ob zaključku razstave bomo okraske predali humanitarnim organizacijam ter domu za ostarele. Te jih bodo razdelile med ljudi, da bodo začutili, da niso sami.

6. Rok prijave je 15. 10. 2023 – prosimo, da izpolnjeno prijavnico s čitljivimi podatki pošljete po elektronski pošti vodji projekta na naslov anja.kunej@guest.arnes.si.

7. Ob zaključku projekta mentorji izpolnite še evalvacijsko poročilo in ga pošljite vodji projekta na e-naslov anja.kunej@guest.arnes.si, do 31. 1. 2024.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica: Kristina Radoš Janežič

Vodja projekta: Anja Kunej

Prijavnica za projekt Moje pravice 2023

Prijavnico lahko pošljete na: anja.kunej@guest.arnes.si oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE.

DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC – 10. december

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Na OŠ Frana Kranjca vsako leto obeležujemo 10. december kot dan človekovih pravic. V okviru projekta Moje pravice smo na ravni celotne šole v okviru pouka izvedli delavnice in različne dejavnosti, s katerimi smo želeli doseči, da mladi po vertikali v vsakem razredu spoznajo določene človekove pravice in z njimi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Kot šola nosilka projekta smo k sodelovanju povabili tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove. Projektu se je v tem šolskem letu pridružilo štirinajst ustanov, in sicer: OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Toneta Okrogarja, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Cirkovce, OŠ Turnišče, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Duplek, OŠ Griže, SZKŠ Maribor, OŠ Notranjski odred Cerknica in OŠ Gorje.

Letošnje leto so učenci ustvarjali novoletne okraske, na katere so zapisali ali narisali pripadajoče pravice oziroma novoletne želje, s katerimi so osveščali o pomenu uresničevanja in spoštovanja človekovih pravic.

V šolski avli smo pripravili bogato razstavo raznovrstnih izdelkov, ki so močno sporočilni tako z besedo kot z ilustracijo. Pri delu so ustvarjalci uporabljali številne grafične in likovne tehnike, in celota je zažarela v čudovitih oblikah in barvah. Razstava je bila na ogled ves december.

Projekt smo na šoli dopolnili s pisanjem apelov, ki ga organizira mednarodna organizacija Amnesty International. Učno uro v računalniški učilnici in knjižnici je za učence pripravila knjižničarka Dragica Milojević s pomočjo učencev prostovoljcev, ki je mlade od 6.-9. razreda vpeljala v svet kršitev človekovih pravic in jim predstavila možnosti ukrepanja v boju proti raznovrstnim kršitvam.

Cilji projekta so bili v celoti doseženi, saj smo ogromno otrok po Sloveniji spodbudili k razmišljanju o pravicah – nekatere ustanove so okraske z novoletnimi željami poslali tistim, ki so v prazničnih dneh ostali sami ali osamljeni.

Vodja projekta Anja Kunej

Scroll to Top
Skip to content