Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Vsebinski potek projekta

1. Učence seznanite s Konvencijo o otrokovih pravicah  in/ali z Deklaracijo človekovih pravic. Za uvodno motivacijo si lahko izberete ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo, igro vlog, ipd. Učenci si nato izberejo eno pravico (zaželeno je, da bi se navezovala na pereč problem v vašem kraju), se o njej pogovarjajo ter oblikujejo svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Spodbudite jih k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu in globalni solidarnosti ter o vzrokih in posledicah kršenja človekovih pravic. Pogovorite se tudi o naših odgovornostih ter oblikujte stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic.

2. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti)

  • Delavnica naj vključuje razpravo na temo tiste pravice, ki so si jo učenci izbrali in s tem dovolite, da imajo učenci možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj ter argumentov o izbrani pravici. Učenci naj oblikujejo tudi želje oziroma spodbudne misli zaljudi, ki jim je ta pravica kršena.

  • V povezavi z razpravo o izbrani pravici pa naj učenci še likovno literarno ustvarjajo. Iz tršega papirja ali kartona naj izdelajo NOVOLETNO RAZGLEDNICO v priporočeni velikosti A4-formata z narisanim ali nalepljenim okvirjem ter poljubnim motivom znotraj okvirja in na njeno hrbtno stran  napisano/narisano željo oziroma spodbudno misel v obliki risbe (nižji razredi), pesmi, besedila, besede/besedne zveze … Zaželeno je, da bi nekaj vaših razglednic odposlali ustreznim humanitarnim organizacijam v vašem kraju in s tem osmislili in aktualizirali ta dogodek.

3. Eno do največ tri  razglednice pošljite najkasneje do 1. decembra 2021 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE. Na vidno mesto zapišite ali nalepite tudi ime vaše šole.

4. Zaželeno je, da projekt meseca decembra aktualizirate še s pisanjem apelov  Vsako pero šteje, pod okriljem Amnesty international. Vsa navodila za pisanje najdete na njihovi spletni strani.

5. Projekt bomo zaključili v znak obeležitve 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic, kjer bomo NOVOLETNE RAZGLEDNICE razstavili na razstavi, v šoli nosilke projekta, odprti za širšo javnost. Ob zaključku razstave bomo razglednice predali humanitarnim organizacijam. Te jih bodo razdelile med ljudi, da bodo začutili, da niso sami.

6. Rok prijave je 15. 10. 2021 – prosimo, da izpolnjeno prijavnico s čitljivimi podatki pošljete po elektronski pošti vodji projekta na elektronski naslov [email protected]

7. Ob zaključku projekta mentorji izpolnite še evalvacijsko poročilo in ga pošljite vodji projekta na elektronski naslov [email protected], do 31. 1. 2022.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica: Danica Šalej

Vodja projekta: Mateja Rokavec

Prijavnico lahko pošljete na: [email protected] oz. na naslov: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja