Lili in Bine

11.5., 12.5., 13.5. 2021- Šolsko tekmovanje "LILI IN BINE" za učenke in učence od 1. do 3. razreda. https://www.lilibi.si/

Logična pošast

Logična pošast / za učence 4. in 5. razreda ter 6. do 9. razreda / Mentorji: N. Meštrov, S. Lončar, J. Draksler / 7.5.2021 - šolsko tekmovanje, 21.05.2021 - državno tekmovanje