Erasmus+, KA 101 spopolnjevanje šolskega osebja

Erasmus+, KA 101 spopolnjevanje šolskega osebja

Kazalo vsebine

Mednarodno sodelovanje na naši šoli

IZJAVA O  SODELOVANJU V MEDNARODNIH PROJEKTIH

 Pestrost programa Erasmus omogoča  šolskemu osebju neizmerne možnosti za osebni in profesionalni razvoj,  daje posameznikom in skupini priložnosti, da se lažje prilagajajo in sledijo spremembam, ki jih zahtevajo potrebe sodobnega časa in  ponuja številne priložnosti za napredovanje strokovnega osebja.

Številne koristi  s projekti pridobijo učenci, saj v praksi videni in kasneje preizkušeni primeri dobrih praks posledično vplivajo na bolj atraktiven, razgiban in aktiven pouk za učence, obogaten z novimi obveznimi in nadstandardnimi dejavnostmi.

Šola pridobi na ugledu in promociji.

Sodelovanje v mednarodnih projektih sčasoma postane način življenja in razmišljanja, hkrati pa zavedanje in potrditev, da delamo dobro, kvalitetno in da smo na pravi poti.

Opis projekta Priložnosti za učenje in širjenje znanja

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT, kjer se učenci povezujejo z drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri posameznih predmetih ali dejavnostih gostimo tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi kulturami in drugačnostjo.

Že v preteklem šolskem letu smo uspeli pridobiti nepovratna evropska sredstva v okviru programa Erasmus+, KA 101 za spopolnjevanje šolskega osebja. Štirje učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, tim petih strokovnih delavk pa naj bi se udeležil izobraževalnega obiska na partnerski šoli v Španiji. Čeprav je tudi partnerska šola pridobila sredstva za recipročni obisk, so žal od projekta odstopili.

Namen projekta ni samo mobilnost, temveč pridobivanje novih znanj in kompetenc za potrebe poučevanja in učenja, izmenjava izkušenj z drugimi, implementacija znanja, kompetenc in veščin ter uspešno razširjanje projekta na vseh ravneh.

Srčno upamo, da nam bo zaradi ukrepov bolezni covid-19 uspelo realizirati vse naše mobilnosti in aktivnosti v zvezi z dvoletnim projektom z naslovom Priložnosti za učenje in širjenje znanja, ki smo jih načrtovali že v lanskem šolskem letu. O vseh aktivnostih projekta vas bomo natančneje seznanjali na spletni strani šole pod zavihkom ERASMUS.

Koordinatorica projekta: Vlasta Prevolšek

Več o projektu (PDF, 621 K)

Rezultati ankete in nadaljnji ukrepi

Spletno anketo so izpolnjevali učenci vseh razredov v januarju 2022. Analiza v obliki grafov in zbirnik vprašanj za učence od četrtega do devetega razreda sta na voljo za prenos spodaj:

Analiza grafi (PDF, 1,24 M)

Zbirnik vprašanj (PDF, 202 K)

Samoevalvacijsko poročilo

Evalvacijsko poročilo je nastalo na podlagi naše prijave Erasmus projekta, učna mobilnost posameznikov z naslovom Priložnosti za učenje in širjenje znanja, za katerega smo v letu 2020 pridobili evropska sredstva v vrednosti 16 953 EUR.

Več: Erasmus – samoevalvacijsko sporočilo (PDF, 323 K)

Poročila s strokovnih spopolnjevanj

logotip-CMEPIUS

1. MOBILNOST / Učiteljica Nevenka Brežnik

Seminar: The Power of Educational Coatching / Moč vodenja v izobraževanju

Čas izvedbe seminarja: 4.-8. april 2022
Kraj izvedbe seminarja: Atene, Grčija

Preberi več (PDF, 173 K)

2., 3. in 4. MOBILNOST / Učiteljice Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak, Vlasta Prevolšek

Seminar: Introduction to Finnish Education

Čas izvedbe seminarja: 2.-7. maj 2022
Kraj izvedbe seminarja: Helsinki, Finska

Preberi več (PDF, 141 K)

5. MOBILNOST / Učiteljica Mateja Rokavec

Seminar: Happy Schools – Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development

Čas izvedbe seminarja: 6.-11. junij 2022
Kraj izvedbe seminarja: Barcelona, Španija (Katalonija)

Preberi več (PDF, 134 K)

6. MOBILNOST / Učiteljica Anja Kunej

Seminar: Inspiring Healtly lifestyles to Learners

Čas izvedbe seminarja: 27. junij -1. julij 2022
Kraj izvedbe seminarja: Nikozija,  Ciper

Preberi več (PDF, 112 K)

7. MOBILNOST / Svetovalna delavka/pedagoginja Suzana Fideršek

Seminar: Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers

Čas izvedbe seminarja: 11. julij -17. julij 2022
Kraj izvedbe seminarja: Barcelona, Španija

Preberi več (PDF, 998 K)

8. MOBILNOST / Učiteljica Martina Kroflič

Seminar: Information and communication technologies (ICT), web application,   social networks and online tools for a New Education

Čas izvedbe seminarja: 21. avgust – 27. avgust 2022
Kraj izvedbe seminarja: Reykjavik, Islandija

Preberi več (PDF, 94 K)

Implementacija znanja in mreženje učenja

Praznujemo Erasmus dneve SPROSTITVENI REKREATIVNI ODMOR

Zaključujemo  Erasmus projekt KA1  z naslovom  Priložnosti za učenje in širjenje znanja in uspešno prenašamo primere dobrih praks med učence in ostale sodelavce na šoli v pouk in druge dejavnosti (projektni dnevi, interesne dejavnosti…).

Za boljše počutje in premagovanje težav  na šoli  uvajamo 15 minutni SPROSTITVENI REKREATIVNI ODMOR, ki bo tematsko obarvan in bo vseboval različne sprostitvene dejavnosti, jogo, meditacijo, ples, dejavnosti in druženje  na prostem in nasploh učence uvajal v zdrav življenjski slog.

Z ustreznim pristopom  in  z novimi znanji tehnik sproščanja želimo pomagati učencem pri odpravljanju stresnih situacij in dobrega psihofizičnega počutja v šoli. Želimo, da se učenci v šoli čim bolje počutijo in uspešno premagujejo  težave pri učenju, ocenjevanju znanja,   so uspešni v odnosih med sošolci ipd.

Ustvariti  želimo ravnovesje med delom in sproščanjem, zato je sprostitveni rekreativni odmor namenjen vsem učencem od 1.– do 9. razreda.

Sprostitveno rekreativni odmor bomo  izvajali enkrat mesečno. Tako bodo tekom leta učenci lahko rotirali in se udeležili različnih dejavnosti sprostitveno rekreativnega odmora.

2022

2023

Skupno poročilo s strokovnih spopolnjevanj in primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse, daljša verzija (PDF, 4 M)

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse, krajša verzija (PDF, 2,4 M)

logotip-CMEPIUS
logotip-CMEPIUS
Scroll to Top
Skip to content