Erasmus+, KA 101 spopolnjevanje šolskega osebja

Erasmus+, KA 101 spopolnjevanje šolskega osebja

Kazalo vsebine

Mednarodno sodelovanje na naši šoli

IZJAVA O  SODELOVANJU V MEDNARODNIH PROJEKTIH

 Pestrost programa Erasmus omogoča  šolskemu osebju neizmerne možnosti za osebni in profesionalni razvoj,  daje posameznikom in skupini priložnosti, da se lažje prilagajajo in sledijo spremembam, ki jih zahtevajo potrebe sodobnega časa in  ponuja številne priložnosti za napredovanje strokovnega osebja.

Številne koristi  s projekti pridobijo učenci, saj v praksi videni in kasneje preizkušeni primeri dobrih praks posledično vplivajo na bolj atraktiven, razgiban in aktiven pouk za učence, obogaten z novimi obveznimi in nadstandardnimi dejavnostmi.

Šola pridobi na ugledu in promociji.

Sodelovanje v mednarodnih projektih sčasoma postane način življenja in razmišljanja, hkrati pa zavedanje in potrditev, da delamo dobro, kvalitetno in da smo na pravi poti.

Opis projekta Priložnosti za učenje in širjenje znanja

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov Unesco in preko programa Erasmus+. Skupaj z učenci izvajamo projekte preko sodobne IKT, kjer se učenci povezujejo z drugimi vrstniki, izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. ali pa pri posameznih predmetih ali dejavnostih gostimo tujce, kjer učenci spoznavajo druge dežele, se seznanjajo z drugimi kulturami in drugačnostjo.

Že v preteklem šolskem letu smo uspeli pridobiti nepovratna evropska sredstva v okviru programa Erasmus+, KA 101 za spopolnjevanje šolskega osebja. Štirje učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, tim petih strokovnih delavk pa naj bi se udeležil izobraževalnega obiska na partnerski šoli v Španiji. Čeprav je tudi partnerska šola pridobila sredstva za recipročni obisk, so žal od projekta odstopili.

Namen projekta ni samo mobilnost, temveč pridobivanje novih znanj in kompetenc za potrebe poučevanja in učenja, izmenjava izkušenj z drugimi, implementacija znanja, kompetenc in veščin ter uspešno razširjanje projekta na vseh ravneh.

Srčno upamo, da nam bo zaradi ukrepov bolezni covid-19 uspelo realizirati vse naše mobilnosti in aktivnosti v zvezi z dvoletnim projektom z naslovom Priložnosti za učenje in širjenje znanja, ki smo jih načrtovali že v lanskem šolskem letu. O vseh aktivnostih projekta vas bomo natančneje seznanjali na spletni strani šole pod zavihkom ERASMUS.

Koordinatorica projekta: Vlasta Prevolšek

Več o projektu (PDF, 621 K)

Rezultati ankete in nadaljnji ukrepi

Spletno anketo so izpolnjevali učenci vseh razredov v januarju 2022. Analiza v obliki grafov in zbirnik vprašanj za učence od četrtega do devetega razreda sta na voljo za prenos spodaj:

Analiza grafi (PDF, 1,24 M)

Zbirnik vprašanj (PDF, 202 K)

Samoevalvacijsko poročilo

Evalvacijsko poročilo je nastalo na podlagi naše prijave Erasmus projekta, učna mobilnost posameznikov z naslovom Priložnosti za učenje in širjenje znanja, za katerega smo v letu 2020 pridobili evropska sredstva v vrednosti 16 953 EUR.

Več: Erasmus – samoevalvacijsko sporočilo (PDF, 323 K)