VLOGA ZA DODELITEV POMOČI ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE IN / ALI DELOVNE ZVEZKE.pdf OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Izbor učnih gradiv in potrebščin je na svoji seji potrdil Svet staršev. … Preberi več 
Read more
Za naslednje šolsko leto starši prijavite otroke v podaljšano bivanje elektronsko, v programu LoPolis (https://www.lopolis.si), z dodeljenim geslom za dostop do LoPolisa. V LoPolisu greste na Predmeti / Dejavnosti, Prijava v podaljšano bivanje 1-5. Pri Prihodi in odhodi NUJNO vpišite uro odhoda domov za vsak 
Read more
Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo šolski Svet staršev. Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike 
Read more